Peter Melgaard

Indkøb af nye kampfly - Projektstyring i offentlighedens søgelys

Folketinget godkendte i 2016 anskaffelsen af 27 F-35-kampfly i perioden 2021-26, som erstatning for Flyvevåbnets F-16-kampfly der har været i operativ tjeneste siden 1980.

F-35-kampflyet, også̊ kaldet Joint Strike Fighter, udvikles af USA i samarbejde med otte internationale partnerlande, herunder Danmark. Det betyder, at anskaffelsen af F-35 handler om mere end kampfly. Det er samtidigt begyndelsen på et tæt internationalt samarbejde om drift, vedligeholdelse og fortsat udvikling af flyet.

 

F-35 bygges af et konsortium ledet af Lockheed Martin med ca. 1.400 underleverandører. Flest i USA, men også̊ en række europæiske forsvarsindustrisvirksomheder, bl.a. danske Therma.

Kampflyet bygges på tre samlefabrikker i Fort Worth i Texas, Cameri i Italien samt Nagoya i Japan.

De udenlandske partnere i F-35-projektet kan betragtes som en slags andelshavere med særlige privilegier og rettigheder afhængigt af investering og engagement.

 

Storbritannien er niveau 1-partner, hvilket betyder, at Storbritannien har samarbejdet med USA om den indledende konceptudvikling og fastlæggelse af kravene til flyet.

Italien og Holland er niveau 2-partnere og deltog i F-35-testprogrammet

Norge, Danmark, Tyrkiet, Canada og Australien er alle niveau 3-partnere og har medfinansieret udvikling og testning af F-35.

 

Peter Melgaard (MEL), oberst og jagerpilot i Flyvevåbnet tager dig med ind i maskinrummet på et projekt som har stor offentlig bevågenhed og kraftig indflydelse på Danmarks rolle i det internationale sikkerhedspolitiske samarbejde.

 

Om taleren: 

Head of Capability Division, Danish Defence Command

Peter er uddannet F16-jagerpilot i 2001, og var operativ pilot de følgende ca. 12 år. Siden 2010 har Peter arbejdet i forskellige operative ledelsesstillinger i Forsvaret, kun afbrudt af ca. to år som Senior Manager hos Deloitte. I dag er Peter ansvarlig for, at Forsvaret har de operative kapaciteter, som er besluttet fra politisk hold, således at Danmark er i stand til at løse sine internationale militære forpligtelser.

Tilbage til konferencesiden