Kurser i Agile metoder & DevOps

Vil du blive bedre til at indgå i agile teams, ogile organisationer og i DevOps teams, så har vi relevante kurser for dig. 

Flere og flere organisationer begynder at arbejde med agile metoder, hvorfor en agil certificering eller kompetencer indenfor DevOps vil være en stærk investering i dine kompetencer og karriere.

Få certificering fra Scaled Agile, Peoplecert, og scrum.org. og boost din karriere i den Agile verden. 

Klik dig ind på de forskellige emner og find dit næste kursus.

Priser fra 6.900 kr. 

Overblik over agile retninger
 1. ITIL4 Foundation SUperflex

  Scrum Master kurser

  Scrum.org (PSM1) og SAFe

 2. SAFe kurser hos MetierWestergaard

  SAFe kurser

  Herunder SAFe DevOps

 3. Facilitering kursus hos MetierWestergaard

  PRINCE2 Agile Practitioner

 4. DevOps Fundamentals kursus hos MetierWestergaard (1)

  DevOps Fundamentals

 5. ITIL 4 overview

  Værdibaseret Product Management i praksis

Agile metoder og agile kurser hos metierwestergaard

Agile metoder er blevet afgørende for succes

Virksomheder oplever behov for stadig større omstillingsevne, innovationsevne og evne til at inddrage kunder i forretningsudvikling. De agile metoder og agile leadership er en solid løftestang til at indfri disse krav.

Den agile form for projektledelse og udvikling har vist sig at være en effektiv arbejdsproces, og agile virksomheder, projekter og teams findes nu inden for en lang række brancher. 

De agile metoder bygger på det agile manifest. Manifestet giver i sig selv ikke en fremgangsmåde til hvordan man kan gøre i praksis. Der findes dog en lang række metoder, der giver et bud på, hvordan man fører det agile manifests filosofi ud i praksis. Her kan man f.eks. nævne Scrum, Lean og Kanban. 

Det agile manifest er ikke en metode, men snarere en filosofi, der forsøger at gøre op med de rigide, fastlåste metodikker man tidligere oplevede inden for softwareudvikling. Manifestet , vis relevans rækker langt ud over softwareudvikling, lyder således: 

Vi afdækker bedre måder at udvikle software på
ved at gøre det og ved at hjælpe andre med at gøre det. Gennem dette arbejde har vi lært at værdsætte

 • Individer og samarbejde frem for processer og værktøjer
 • Velfungerende software frem for omfattende dokumentation
 • Samarbejde med kunden frem for kontraktforhandling
 • Håndtering af forandringer frem for fastholdelse af en plan

Mere om det agile manifest her Det agile manifest (lederindsigt.dk)

Video: Spørgsmålet er ikke om vi skal være agile eller ej, men hvor agile vi skal være

Undersøgelse efter undersøgelse viser, at projekter ikke ’lykkes’. De leverer ikke det ventede udbytte, tager for lang tid, koster for mange penge og leverer ikke det, som der er brug for. Her kommer Agile ind i billedet.

Introduktion af agile tilgange i bred forstand kan være en væsentlig del af medicinen. PRINCE2 Agile® bygger bro mellem projektstyring og agile leveringstilgange, og kan være et godt redskab i værktøjskassen i forhold til at opnå en højere grad af projektsucces.

I dette webinar åbner vi motorrummet for at undersøge, hvad PRINCE2 Agile er for en størrelse, og vi kigger på strukturen. Webinaret vil også se på, hvornår det giver mening at arbejde meget agilt – og hvornår traditionel projektledelse med et ’touch’ af agilt er det bedste valg.

Vi giver et bud på, hvordan man kan komme i gang – og hvad man særligt skal være opmærksom på.

Hvilket kursus er relevant for mig?

Er du i tvivl om, hvilket kursus, der er relevant for dig, så kan vi hjælpe dig. Vi hjælper mange organisationer, der arbejder i forskellige agile setups, og vi har derfor god erfaring med, hvilke kompetencer der vil være relevante for dig.

Ring derfor til os, hvis du vil have hjælp til at finde det kursus, der er mest relevant for dig. 

Vil du læse mere om kurserne, kan du også se her: 

Scrum Master kurser

SAFe kurser

PRINCE2 Agile

DevOps

SAFe DevOps