Agile metoder

Kurser i agile metoder og agile leadership. Tag vores agile kurser som klassekurser, online eller e-læring.

Flere og flere organisationer begynder at arbejde med agile metoder, hvorfor en agile certificering vil være en stærk investering i dine kompetencer og karriere.

Få certificering fra Scaled Agile, Peoplecert, og scrum.org. og start din karriere indenfor Agile. 

Klik dig ind på de forskellige emner og find dit næste kursus.

Priser fra 6.900 kr. 

Overblik over agile retninger
 1. ITIL4 Foundation SUperflex

  Scrum Master kurser

  Scrum.org (PSM1) og SAFe

 2. SAFe kurser hos MetierWestergaard

  SAFe® kurser

  Vi tilbyder alle SAFe kurser

 3. ITIL kurser hos MetierWestergaard

  PRINCE2® Agile Practitioner Online

  PRINCE2® Agile practitioner som elæring

 4. Facilitering kursus hos MetierWestergaard

  PRINCE2® Agile Practitioner

  PRINCE2® Agile Practitioner som klassekursus

 5. Agile kursus

  PRINCE2® Agile Masterclass

  Praktisk træning i PRINCE2® Agile 

 6. PRINCE2 Practitioner kurser hos MetierWestergaard (1)

  PRINCE2® Foundation + PRINCE2 Agile® Practitioner + Scrum Master

  Kombinations pakke med PRINCE2® Foundation, PRINCE2 Agile® Practitioner og Scrum Master E-læring

 7. ITIL 4 overview

  Værdibaseret Product Management i praksis

  Skab fokus på værdien af de agile metoder, som du bruger i din hverdag med et praktisk kursus, der giver dig brugbar viden og omsættelige værktøjer i dit arbejde.

Agile metoder og agile kurser hos metierwestergaard

Agile metoder er blevet afgørende for succes

Virksomheder oplever behov for stadig større omstillingsevne, innovationsevne og evne til at inddrage kunder i forretningsudvikling. De agile metoder og agile leadership er en solid løftestang til at indfri disse krav.

Den agile form for projektledelse og udvikling har vist sig at være en effektiv arbejdsproces, og agile virksomheder, projekter og teams findes nu inden for en lang række brancher. 

De agile metoder bygger på det agile manifest. Manifestet giver i sig selv ikke en fremgangsmåde til hvordan man kan gøre i praksis. Der findes dog en lang række metoder, der giver et bud på, hvordan man fører det agile manifests filosofi ud i praksis. Her kan man f.eks. nævne Scrum, Lean og Kanban. 

Det agile manifest er ikke en metode, men snarere en filosofi, der forsøger at gøre op med de rigide, fastlåste metodikker man tidligere oplevede inden for softwareudvikling. Manifestet , vis relevans rækker langt ud over softwareudvikling, lyder således: 

Vi afdækker bedre måder at udvikle software på
ved at gøre det og ved at hjælpe andre med at gøre det. Gennem dette arbejde har vi lært at værdsætte

 • Individer og samarbejde frem for processer og værktøjer
 • Velfungerende software frem for omfattende dokumentation
 • Samarbejde med kunden frem for kontraktforhandling
 • Håndtering af forandringer frem for fastholdelse af en plan

Mere om det agile manifest her Det agile manifest (lederindsigt.dk)

Video: Spørgsmålet er ikke om vi skal være agile eller ej, men hvor agile vi skal være

Undersøgelse efter undersøgelse viser, at projekter ikke ’lykkes’. De leverer ikke det ventede udbytte, tager for lang tid, koster for mange penge og leverer ikke det, som der er brug for. Her kommer Agile ind i billedet.

Introduktion af agile tilgange i bred forstand kan være en væsentlig del af medicinen. PRINCE2 Agile® bygger bro mellem projektstyring og agile leveringstilgange, og kan være et godt redskab i værktøjskassen i forhold til at opnå en højere grad af projektsucces.

I dette webinar åbner vi motorrummet for at undersøge, hvad PRINCE2 Agile er for en størrelse, og vi kigger på strukturen. Webinaret vil også se på, hvornår det giver mening at arbejde meget agilt – og hvornår traditionel projektledelse med et ’touch’ af agilt er det bedste valg.

Vi giver et bud på, hvordan man kan komme i gang – og hvad man særligt skal være opmærksom på.

Hvilket kursus i agile metoder skal du med på?

Læs mere og tilmeld dig de forskellige kurser i agile metoder vi tilbyder nedenfor.

 1. ITIL4 Foundation SUperflex

  Scrum Master kurser

  Scrum.org (PSM1) og SAFe

 2. SAFe kurser hos MetierWestergaard

  SAFe® kurser

  Vi tilbyder alle SAFe kurser

 3. ITIL kurser hos MetierWestergaard

  PRINCE2® Agile Practitioner Online

  PRINCE2® Agile practitioner som elæring

 4. Facilitering kursus hos MetierWestergaard

  PRINCE2® Agile Practitioner

  PRINCE2® Agile Practitioner som klassekursus

 5. Agile kursus

  PRINCE2® Agile Masterclass

  Praktisk træning i PRINCE2® Agile 

 6. PRINCE2 Practitioner kurser hos MetierWestergaard (1)

  PRINCE2® Foundation + PRINCE2 Agile® Practitioner + Scrum Master

  Kombinations pakke med PRINCE2® Foundation, PRINCE2 Agile® Practitioner og Scrum Master E-læring

 7. ITIL 4 overview

  Værdibaseret Product Management i praksis

  Skab fokus på værdien af de agile metoder, som du bruger i din hverdag med et praktisk kursus, der giver dig brugbar viden og omsættelige værktøjer i dit arbejde.

Brug for hjælp?

Hvis du har spørgsmål vedrørende kurserne, er du altid meget velkommen til at kontakte: