Gaming

Med gaming oplever du og dit team læring gennem leg, samt hvordan teamet sammen bliver stærkere. Download vores gaming produktkatalog eller læs mere herunder.

Scroll ned og læs mere

Gaming

I vores simulationsspil overvinder du fælles udfordringer sammen med dit gaming team

Simulering er en meget intensiv form for læring, hvor instruktøren fungerer som katalysator for deltagernes egne oplevelser. Deltagerne vil gennem paralleller til det daglige arbejde få vilde aha-oplevelser og vil gå hjem med en konkret liste med forbedringspunkter, som kan bruges til at udvikle hele organisationen.

Hvor kan gaming bruges?

  • Du ønsker effektive og dynamiske processer
  • Du ønsker bedre dokumentation og videndeling
  • Du ønsker at skabe fælles fodslag, inden du starter et projekt
  • Du ønsker at arbejde med teambuilding under realistiske forhold.
  • Du ønsker at øge motivationen inden en forandring implementeres i organisationen
  • Du ønsker at forbedre kommunikation og samarbejde i afdeling eller projekt
  • Vores instruktører er certificerede game leaders, og de sikrer dig et optimalt udbytte, når du vælger læring gennem leg!

Læs nedenfor om alle vores simulationsspil, som er førende på markedet: 

[email protected]

En interaktiv workshop om Business-IT Alignment

Hvad sker der, når forretningen beslutter sig for et projekt, der involverer IT og IT løsninger? IT skal gennemføre ændringer med begrænsede ressourcer og under tidspres. Dette kan medføre risiko for kapacitetsproblemer og fejl – i sidste ende nogle gange medføre, at forretningen ikke opnår det ønskede udbytte af IT løsningen. I [email protected] får I lov til at prøve netop disse situationer i praksis, så I på egen krop kommer til at mærke effekten af både et dårligt og et godt samarbejde mellem forretning og IT.

Apollo 13

An ITSM case experience

Apollo13 – et simulationsspil for IT-afdelinger, der anvender eller vil anvende ITIL Best Practice.

Spillets deltagere bemander Mission Control Center, og de bombarderes med problemer fra den virkelige Apollo 13 rumfærd. Problemer, som skal løses effektivt og korrekt, for at besætningen kan komme sikkert ned. Alle ITIL processerne kommer i spil, og deltagerne oplever vigtigheden af gode processer og godt teamwork under udfordrende og realistiske omstændigheder.

The Challenge of Egypt

En interaktiv projektsstyringsworkshop

The Challenge of Egypt – et workshop for projektdeltagere. Spillet er særdeles relevant for organisationer, der anvender eller står foran at skulle anvende PRINCE2.

Workshoppen er særdeles nyttig i forbindelse med udvikling og forbedring af en eksisterende projektstyringsorganisation og projekt performance, som fx. PRINCE2.

I løbet af workshoppen vil deltagerne simulere bygningen af Keops pyramiden. De vil blive konfronteret med alle væsentlige aspekter af projektstyring.

Rally

Fart over feltet!

Rally er et teambuilding-arrangement, hvor holdet bliver sat på prøve i samarbejde hen over et enkelt og genkendeligt koncept. I løbet af dagen vil deltagerne – ud over at konkurrere og have det sjovt – reflektere over de mange paralleller, der kan trækkes til dagligdagen.

MarsLander®

Gør ITSM agile og lean

At lande et fartøj på Mars er komplekst. En masse software, komplekse systemer og et behov for at reagere hurtigt på uforudsigelige begivenheder. Samme billede tegner sig for nutidens komplekse IT-løsninger, og IT-afdelingens reaktionstider og IT service management processer skal være fleksible og agile – agile service management, agile ITIL!

Marslander er et simulationsspil, som træner dig i lige netop det. Din udfordring i spillet er, at du skal understøtte Mission Centre med at opfylde alle missionens mål. På rejsen mod Mars bliver missionen udsat for en række udfordringer, som kræver både service management og agilitet for at lykkes med forehavendet.

 

Customer Drive

Et simulationsspil for medarbejdere i servicefunktioner

I dette simulationsspil dykker deltagerne ned i nye omgivelser, hvor de i realistiske situationer kan afprøve og udvikle deres evne til at håndtere de forskellige kundetyper, som de møder i hverdagen i deres egen servicefunktion.

Customer Drive er et biludlejningsfirma, og når deltagerne træder ind i denne verden, kan de slippe hverdagen og starte på lige fod.

The Phoenix Project

A DevOps case experience

Vil du have nærkontakt med DevOps på en lærende og underholdende måde, har vi simulationsspillet "The Phoenix Project". Én dag med en game-leader fra Westergaard giver maksimal indsigt og motivation, og spillet kan også bruges til teambuilding på tværs af IT-udvikling og IT-drift.

PC Factory

En PC’s vej fra producent til slutbruger

PC Factory er et simulationsspil, der bringer hele værdikæden fra en PC forlader distributøren til den rammer slutbrugeren i spil. Som deltager spiller man realistiske roller, f.eks. distributør, 3. line workplace arkitekt, 2. line konfigurationsspecialist, 1. line supporter i Service Desk, supportchef, projektleder m.m., og man arbejder med både enkeltstående leverancer/problemer og store deployments.

Fly4You

Simulationsspil baseret på SAFe®

Fly4You er et simulationsspil, hvor deltagerne lærer SAFe metoder og principper. Der er fokus på at indfri høj forretnings- og kundeværdi, hurtig implementering af nye produkter/service, sikre færre fejl samt få gladere medarbejdere. 

Simulationen tager udgangspunkt i en case omkring et nyetableret flyselskab ”Fly4You”, som har etableret en website med booking funktionalitet målrettet unge rejsende. 

Deltagerne bliver i simulationen stillet overfor konkrete opgaver omkring at forbedre den nuværende løsning for at sikre en forbedret kundeoplevelse, øge salget samt rette op på fejl fra tidligere.