Scrum og agile metoder

MetierWestergaard udbyder kurser i agile metoder pg agile leaderhip, og vi tilbyder agile kurser som klassekurser, online og e-læring.

Vores kurser giver certificeringer fra Scaled Agile, Peoplecert og fra scrum.org.

Se vores kurser indenfor scrum og agile
 1. Linkedin Sales Navigator 0Qvtyp0gh3a Unsplash

  Scrum Master elæring

  Scrum.org (PSM1)

 2. Group Of Architects Working On Project PDLQUJ5

  SAFe® kurser

  Vi tilbyder alle SAFe kurser

 3. Bench Accounting C3v88boorom Unsplash

  PRINCE2® Agile Practitioner

  PRINCE2® Agile practitioner som elæring

 4. Thisisengineering Raeng Ftd Qk0om20 Unsplash

  PRINCE2® Agile Practitioner

  PRINCE2® Agile Practitioner som klassekursus

 5. Austin Distel Wd1lrb9oeeo Unsplash

  PRINCE2® Agile Masterclass

  Praktisk træning i PRINCE2® Agile 

 6. Group Of Architects Working On Project W5GD8W5

  PRINCE2® Foundation + PRINCE2 Agile® Practitioner + Scrum Master

  Kombinations pakke med PRINCE2® Foundation, PRINCE2 Agile® Practitioner og Scrum Master E-læring

Austin Distel Wd1lrb9oeeo Unsplash

Agile metoder er blevet afgørende for succes

Virksomheder oplever behov for stadig større omstillingsevne, innovationsevne og evne til at inddrage kunder i forretningsudvikling. De agile metoder og agile leadership er en solid løftestang til at indfri disse krav.

Den agile form for projektledelse og udvikling har vist sig at være en effektiv arbejdsproces, og agile virksomheder, projekter og teams findes nu inden for en lang række brancher. 

De agile metoder bygger på det agile manifest. Manifestet giver i sig selv ikke en fremgangsmåde til hvordan man kan gøre i praksis. Der findes dog en lang række metoder, der giver et bud på, hvordan man fører det agile manifests filosofi ud i praksis. Her kan man f.eks. nævne Scrum, Lean og Kanban. 

Det agile manifest er ikke en metode, men snarere en filosofi, der forsøger at gøre op med de rigide, fastlåste metodikker man tidligere oplevede inden for softwareudvikling. Manifestet , vis relevans rækker langt ud over softwareudvikling, lyder således: 

Vi afdækker bedre måder at udvikle software på
ved at gøre det og ved at hjælpe andre med at gøre det. Gennem dette arbejde har vi lært at værdsætte

 • Individer og samarbejde frem for processer og værktøjer
 • Velfungerende software frem for omfattende dokumentation
 • Samarbejde med kunden frem for kontraktforhandling
 • Håndtering af forandringer frem for fastholdelse af en plan

Mere om det agile manifest her Det agile manifest (lederindsigt.dk)

Bonneval Sebastien Uipfy1umamw Unsplash

SCRUM er relevant i alle organisationer!

Scrum er en filosofi og en arbejdsmåde, der hjælper alle typer af virksomheder og organisationer med at skabe værdi i såvel udvikling som drift. Scrum er en af de mest udbredte metoder til at styre komplekst arbejde, altså arbejde der ikke er forudsigeligt og kan planlægges skridt for skridt.

Scrum er en agil metode (blandt flere fx Kanban, Featuredriven Development, Lean Development,….), som hviler på et sæt af agile principper.

Scrum giver en struktur, der sikrer resultater, mens man arbejder med skiftende krav. Scrum er altså relevant i opgaver eller projekter, hvor man ikke har ideelle specifikationer initielt, og hvor disse skifter undervejs. I den type opgaver og projekter giver Scrum en meget højere succes rate end den traditionelle “Waterfall” metode.

Vidste du at?
Udtrykket Scrum stammer fra rugby, hvor scrum er en metode til at få bolden tilbage i spil. Det daglige Scrum møde har netop denne funktion.

Scrum er en af de agile metoder, der hurtigst vinder frem.  

Læs evt. mere om scrum her Introduktion til scrum - en agil metode danskprojektledelse.dk

Brug for hjælp?

Hvis du har spørgsmål vedrørende kurserne, er du altid meget velkommen til at kontakte:

  • Diana Monberg
   • Diana Monberg

   • Operations Coordinator