Coaching af projektteams og agile teams i virtuelle og fysiske miljøer – nyt kursus hos MetierWestergaard

Coachingv2

Coaching af teams i fysiske og virtuelle miljøer

Det kan være svært at motivere og coache et team, og udfordringen bliver kun større, når møderne rykker til det virtuelle rum! Derfor har vi fundet en ekspert i Coaching af teams, Christina Aunsholt, og vi har sammen lavet et kursus der giver dig redskaberne til at motivere dine teams og håndtere potentielle konflikter, både i fysiske- og virtuelle miljøer.

Lær hvordan du skaber et samarbejdende team

Kursets formål er at klæde dig på til at kunne lede og coache agile teams, såvel som mere traditionelle projektteams. Det giver dig et fundament til at coache og supportere teams henimod et godt samarbejdende, og ikke mindst et mere effektivt, team. Kurset giver dig, som har en ledende rolle i projektteams og agile teams, gode personlige kompetencer til at kunne arbejde godt med teams og håndtere konflikter på en anerkendende måde. I løbet af to dage kommer du rundt om væsentlige metoder og værktøjer, og du kommer til at deltage aktivt via reflektionsøvelser, videndeling og andre øvelser.

I løbet af kurset får du bl.a. indsigt i teamcoachens forskellige roller, og hvordan du kan arbejde med dig selv i de forskellige roller. At coache teams handler om at skabe balance mellem de forskellige teamroller – formelle som uformelle. Derudover bliver du klædt på til bedre at observere og lytte til andre, for at forstå deres hensigt. Vi lærer om Team Emotional Intelligens, Psychological Safety i et team, og hvad det kræver for at komme dertil i det fysiske-, men også i det virtuelle, rum.

Målgruppe

Kurset henvender sig til dig som er projektleder, konsulent, eller som har en agil rolle som ansvarlig for en projektgruppe eller som del af et agilt team, fx Scrum Master, Product Owner, Release Train Engineer.

Forudsætninger

Der er ingen forudsætninger for at deltage i kurset. Som deltager på kurset vil du være aktiv meget af tiden, da vi arbejder med refleksion, aktiv videndeling og øvelser.

Kursistens udbytte

– Indblik i de forskellige roller en teamcoachrolle består af, og hvordan du individuelt kan arbejde med dem
– Indsigt i at arbejde med formelle og uformelle roller i et team
– Basisviden omkring powerful lytning og spørgeteknikker
– Indsigt i Team Emotional Intelligence, Psychological Safety og basiskarakteristika ved high-performance teams
– Viden om observering og hvordan vi kan bringe den kompetence ind i teamcoachrollen
– Basisviden omkring håndtering af konflikter og de forskellige konfliktreaktioner

Kurset omhandler både fysisk og virtuel teamcoaching og giver dig gode kompetencer og værktøjer til at arbejde med dit team på en effektiv måde.

Virksomhedens udbytte

Kurset klæder dine projektledere og agile ledere på til at skabe gode og effektivt samarbejdende teams. De får en god værktøjskasse med konkrete metoder til at udvikle teams henimod en langt højere performance. De får en indsigt i at arbejde med konflikter og andre relationelle bump på vejen. Alt i alt alle elementer der i sidste ende understøtter hurtigere leverancer til kunderne, mere tilfredse medarbejdere og højere effektivitet.

Du kan tage kurset Virtuelt eller som Klassekursus

Kurset kan også tilbydes som intern virksomhedstræning, for at give virksomhedens medarbejdere samme fundament og værktøjskasse til at effektivere møder og workshops.

Du kan se kurset her, eller sende kontakte os hvis du har spørgsmål eller vil vide mere.

Om underviseren

  • Christina Aunsholt
   • Christina Aunsholt

   • Agil coach
   • Christina har arbejdet indenfor projektverdenen i mange år, og har stor indsigt i at få samarbejde i teams, projektgrupper og ledelser til at fungere på bedste vis. Christina bruger sine erfaringer dagligt som agil coach, som underviser og som sparringspartner for ledelser.