Handelsbetingelser

Disse forretningsbetingelser gælder for alt salg af kurser, konferencer, medlemskaber og bøger fra MetierWestergaards hjemmeside, www.metier.dk.

Forretningstransaktioner er reguleret af markedsføringsloven, persondataloven, e-handelsloven og kreditkøbsloven.

Tilmelding til klassekurser, online kurser og E-Læring

Tilmeldingen er bindende ved modtagelsen af ordrebekræftelse på den e-mailadresse, der er oplyst ved tilmeldingen. Der tages forbehold for udsolgte eller aflyste kurser.

Betalingsbetingelser

Faktura for kurset fremsendes efter tilmeldingen. Denne stiles til den faktureringsadresse, som er oplyst ved tilmeldingen. Betalingsfrist er 8 dage netto.

Ved for sen betaling pålægges renter pr. påbegyndt måned samt et rykkergebyr på kr. 250,-.

Framelding

Køb af E-Læring kan ikke annulleres, da kursisten med det samme får adgang til sit kursus.

I forbindelse med framelding til klassekurser og online kurser gælder følgende:

  • Framelding mere end 3 uger før 1. kursusdag er omkostningsfrit, og det fulde beløb krediteres.
  • Ved framelding 1 – 3 uger før 1. kursusdag betales 50% af kursusbeløbet og resten krediteres.
  • Ved framelding mindre end 7 dage før 1. kursusdag betales 100% af kursusbeløbet.

Er der blevet udleveret kursusmaterialer og bøger ved framelding af kurset, faktureres der for disse. Dog krediteres kursusbeløbet iht. ovenstående retningslinjer.

Framelding foregår skriftligt via e-mail til [email protected].

Ved udeblivelse – uanset årsag – refunderes kursusbeløbet ikke.

Flytning til et andet klassekursus

Ved ønske om flytning af en kursustilmelding til et senere klassekursus gælder følgende:

  • Flytning til andet klassekursus mere end 2 uger før 1. kursusdag er omkostningsfrit. Ved flytning frafalder retten til framelding, og tilmeldingen kan ikke længere annulleres.
  • Ved ønske om flytning til andet kursus mindre end 2 uger før 1. kursusdag betales et administrationsgebyr på 2.500 kr. Tilmeldingen og deltagelse i det nye kursus er herefter bindende og kan ikke afmeldes eller flyttes yderligere.
  • Flytning af kursusdeltagelsen kan kun ske til en specifik kursusafholdelse i MetierWestergaards kursuskalender og dermed ikke udskydes på ubestemt tid. En kursusdeltagelse kan maksimalt flyttes 2 gange.

Ønske om flytning skal meddeles MetierWestergaard skriftligt via e-mail til [email protected].

Aflysning

Kurser gennemføres typisk ved et minimum på 6 deltagere. MetierWestergaard forbeholder sig ret til at aflyse eller flytte kurser grundet utilstrækkelig antal deltagere, ved undervisers sygdom eller ved lignende tvingende omstændigheder. Aflysning af et kursus kan forekomme indtil 7 dage før 1. kursusdag. I tilfælde af aflysning vil kursusdeltageren blive tilbudt plads på et senere tilsvarende kursus. Afviser kursusdeltageren dette, bliver det fulde kursusbeløb krediteret.

Hvad er inkluderet i MetierWestergaards kurser?

Hos MetierWestergaard er alle certificeringskurser altid inklusive alt, du skal bruge, herunder undervisning, udgifter til certificeringseksamener, kursusmaterialer osv. Alle ITIL® kurser er undtaget, her kan de officielle ITIL® kursusmaterialer tilkøbes.

Kursusmaterialer fremsendes inden kursets første dag. Der bør forventes tid til forberedelse før og under kurset.

Ved klassekurser indeholder kursusprisen fuld forplejning under kurset.

Klager og indsigelser

Hvis du gerne vil indgive en officiel klage over vores kurser, vores service eller andre forhold, beder vi dig gøre dette skriftligt på e-mail til [email protected]. Vi bestræber os på at svare din henvendelse så hurtigt som muligt og senest inden for 2 hverdage.

MetierWestergaard står alene for afholdelsen af eksamener i forbindelse med vores klassekurser eller Blended Learning-forløb, hvor eksamenen som udgangspunkt foregår som online ’computer-based’ eksaminer.

Ved online-proctored eksaminer er det den officielle eksamensudbyder, PeopleCert, der står for selve gennemførelsen af eksamen.

Har du en klage i forbindelse med din ITIL®, PRINCE2®- eller PRINCE2 Agile®-eksamen, eller har du indsigelser i relation til dit eksamensresultat, har du ret til at eskalere dette direkte til PeopleCert. Se, hvordan du kan gøre dette, i PeopleCerts forretningsbetingelser: https://www.peoplecert.org/terms-of-service-and-privacy-policy

Rettigheder

MetierWestergaard har ejendomsretten og alle andre rettigheder (herunder ophavsret og copyright) til alle kursusmaterialer.

Medlemskab

Medlemskabet gælder et år. Medlemskabet bliver automatisk fornyet for et kalenderår ad gangen. Opsigelse skal ske senest én måned før periodens udløb.

Erfamøder

Alle der tegner et medlemskab hos MetierWestergaard deltager gratis i alle erfa-møder og netværksarrangementer. Med et firmamedlemskab gælder det for alle virksomhedens medarbejdere.

Som ikke-medlem kan du deltage én gang gratis på et valgfrit erfamøde. Tilmelding til erfagrupper og yderligere deltagelse kræver dog medlemskab.