Handelsbetingelser

Disse forretningsbetingelser gælder for alt salg af kurser, konferencer, medlemskaber og bøger fra MetierWestergaards hjemmeside, www.metier.dk.

Forretningstransaktioner er reguleret af markedsføringsloven, persondataloven, e-handelsloven og kreditkøbsloven.

Tilmelding til klassekurser, online kurser og E-Læring

Tilmeldingen er bindende ved modtagelsen af ordrebekræftelse på den e-mailadresse, der er oplyst ved tilmeldingen. Der tages forbehold for udsolgte eller aflyste kurser.

Betalingsbetingelser

Faktura for kursusplads eller virksomhedskursus fremsendes umiddelbart efter tilmeldingen eller bestilling. Denne stiles til den faktureringsadresse, som er oplyst ved tilmeldingen. Betalingsfrist er 14 dage netto.

Rådgivningsopgaver faktureres efter forbrug eller til en aftalt fast pris. Betalingsbetingelser er 30 dage.

Ved for sen betaling pålægges renter pr. påbegyndt måned samt et rykkergebyr på kr. 250,-.

Forlængelse af e-læring koster kr. 500 ekskl. moms og forlængelse af vouchers hos PeopleCert koster kr. 500 ekskl. moms. pr stk. 

Framelding

I forbindelse med framelding til klassekurser eller aflysning af firmakurser gælder følgende:

  • Framelding/aflysning mere end 4 uger før 1. kursusdag er omkostningsfrit, og det fulde beløb krediteres.
  • Ved framelding/aflysning 2 – 4 uger før 1. kursusdag betales 50% af kursusbeløbet og resten krediteres.
  • Ved framelding/aflysning mindre end 14 dage før 1. kursusdag betales 100% af kursusbeløbet.

Er der blevet udleveret kursusmaterialer og bøger ved framelding af kurset, faktureres der for disse. Dog krediteres kursusbeløbet iht. ovenstående retningslinjer.

Køb af E-Læring kan ikke annulleres, da kursisten med det samme får adgang til sit kursus.

Framelding foregår skriftligt via e-mail til [email protected].

Ved udeblivelse – uanset årsag – refunderes kursusbeløbet ikke.

Flytning til et andet klassekursus

Ved ønske om flytning af en kursustilmelding eller flytning af et firmakursus gælder følgende:

  • Flytning mere end 4 uger før 1. kursusdag er omkostningsfrit. Ønskes flytning mindre end 4 uger før kursusstart, faktureres et administrationsgebyr på kr. 2.500. Ved flytning frafalder retten til framelding/aflysning, og tilmeldingen/kurset kan ikke længere annulleres.
  • 2 uger inden kursusstart kan kursuspladsen/firmakurset ikke længere flyttes. 
  • Ved pludselig opstået sygdom kan kursuspladsen overdrages til en kollega.

Ønske om flytning skal meddeles MetierWestergaard skriftligt via e-mail til [email protected].

Aflysning

Vi bestræber os på at gennemføre alle kurser. Men, vi forbeholder os ret til at aflyse eller flytte kurser grundet utilstrækkelig antal deltagere, ved undervisers sygdom eller ved lignende tvingende omstændigheder. Aflysning af et kursus kan forekomme indtil 7 dage før 1. kursusdag. I tilfælde af aflysning vil kursusdeltageren blive tilbudt plads på et senere tilsvarende kursus. Afviser kursusdeltageren dette, bliver det fulde kursusbeløb krediteret.

Hvad er inkluderet i MetierWestergaards kurser?

Hos MetierWestergaard er alle certificeringskurser altid inklusive alt, du skal bruge, herunder undervisning, udgifter til certificeringseksamener, kursusmaterialer osv.

Kursusmaterialer fremsendes inden kursets første dag. Der bør forventes tid til forberedelse før og under kurset.

På alle ITIL® og Prince2® kurser medfølger en e-bog via Peoplecert. Dog medfølger bog ikke på Prince2® Practitioner, da det er en forudsætning for kurset at man har taget Foundation kurset og dermed har bogen i forvejen.

E-bøgerne har en gyldighed på 5 år, hvorefter man ikke længere kan tilgå den via sin Peoplecert profil. Hvis man ønsker at have en bog udover de 5 år, kan en hardcopy bog tilkøbes på alle kurserne.

Ved klassekurser indeholder kursusprisen fuld forplejning under kurset.

Klager og indsigelser

Hvis du gerne vil indgive en officiel klage over vores kurser, vores service eller andre forhold, beder vi dig gøre dette skriftligt på e-mail til [email protected]. Vi bestræber os på at svare din henvendelse så hurtigt som muligt og senest inden for 2 hverdage.

MetierWestergaard står alene for afholdelsen af eksamener i forbindelse med vores klassekurser eller Blended Learning-forløb, hvor eksamenen som udgangspunkt foregår som online ’computer-based’ eksaminer.

Ved online-proctored eksaminer er det den officielle eksamensudbyder, PeopleCert, der står for selve gennemførelsen af eksamen.

Har du en klage i forbindelse med din ITIL®, PRINCE2®- eller PRINCE2 Agile®-eksamen, eller har du indsigelser i relation til dit eksamensresultat, har du ret til at eskalere dette direkte til PeopleCert. Se, hvordan du kan gøre dette, i PeopleCerts forretningsbetingelser: https://www.peoplecert.org/terms-of-service-and-privacy-policy

Rettigheder

MetierWestergaard har ejendomsretten og alle andre rettigheder (herunder ophavsret og copyright) til alle kursusmaterialer.

Kursusmaterialer må alene bruges af den enkelte kursist og må ikke deles, kopieres eller på anden måde bruges i forbindelse med offentlig fremvisning eller i sammenhænge, der kan være i konkurrence med MetierWestergaards forretning.

Medlemskab

Medlemskabet gælder et år. Medlemskabet bliver automatisk fornyet for et kalenderår ad gangen. Opsigelse skal ske senest én måned før periodens udløb.

Erfamøder

Alle der tegner et medlemskab hos MetierWestergaard deltager gratis i alle erfa-møder og netværksarrangementer. Med et firmamedlemskab gælder det for alle virksomhedens medarbejdere.

Som ikke-medlem kan du deltage én gang gratis på et valgfrit erfamøde. Tilmelding til erfagrupper og yderligere deltagelse kræver dog medlemskab.