Det Effektive Team

Boost dit projektteam - og skab de bedste forudsætninger for succesfulde projekter.

At have et velfungerende projektteam, agilt team eller forretningsteam er helt afgørende for at levere resultater. Gennem dette kursus lærer du, hvordan du får det bedste ud at dit team. 

 • 2 dages kursus
 • Afholdes i København, Aarhus og virtuelt
Se forløb og tilmeld dig her

Lær hvordan man arbejder med og forbedrer et team

Resultater skabes, når mennesker arbejder godt sammen. Derfor er det afgørende at forstå de bagvedliggende grunde til, at vi mennesker handler som vi gør og oplever situationer, som vi gør. Vores præferencer er forskellige. Med en indsigt i individers præferencer og teamets dynamikker kan vi agere i forhold til disse - og dermed skabe de optimale rammer for, at teamet kan arbejde effektivt sammen.

Vigtigheden af at arbejde med team-dynamikker gælder også i projektteams eller agile teams, og derfor er det afgørende at du som projektleder eller agil leder er dygtig til at arbejde med dit team og få det maksimale ud af teamet og teamets dynamikker.

Dette kursus giver dig nøglen til at til at forstå, optimere og effektivisere dynamikker og processer i dit team og dermed skabe de bedste forudsætninger for succes - i teamet, i projektet, i det agile team eller noget helt fjerde.

Det er et kursus hvor vi arbejder med praktiske øvelser, så du er klædt på til at arbejde med teamet, når du kommer hjem. 

Program

 1. DAG 1 | ORGANISERING AF EFFEKTIVE TEAMS

  På første kursusdag tager vi afsæt i Claudio Naranjo´s tolkningssystem; Enneagram of Personality, og arbejder med redskaber til at forstå egne og andres præferencer for samarbejde og kommunikation.

  PÅ DAGEN ARBEJDER DU MED:
  • Enneagram-profilering
  • Kompetence- og profilsammensætning
  • Samspil, Kommunikation, Roller & Ansvar
  • Social kapital
  • Individuel og Situationsbestemt ledelse

 2. DAG 2 | TEAMETS UDVIKLINGSFASER & TILHØRENDE LEDELSESHANDLINGER

  På dag 2 tager vi afsæt i Bruce W. Tuckman´s model for gruppeudvikling, og arbejder med de faser alle projektteams gennemgår undervejs i projektets levetid.

  PÅ DAGEN ARBEJDER DU MED:
  • Teamets udviklingsfaser
  • Barrierer & udfordringer
  • Lederens værktøjer/ handlinger
  • Konflikthåndtering & konfliktløsning
  • Coaching & feedback

Om Det Effektive Team

2 dages undervisning på dansk, af konsulenter og trænere med solid ledererfaring og erfaring fra projektverdenen og den agile verden.

Mulighed for at udveksle erfaringer og danne netværk med andre kursister.

Fuld forplejning under kursusdagene.

Kursusbevis fra MetierWestergaard.

Eksamen & certificering

Kurset afsluttes med en skriftlig opgave.

Dit udbytte

 • Du får værktøjer til at identificere og forstå såvel dine egne som dine projektdeltageres præferencer for samarbejde og samarbejdsmetoder.
 • Det individuelle kendskab til deltagerne i dit projektteam vil hjælpe dig til bedre at forstå dynamikkerne i teamet.
 • Indsigt i hvordan du kan organisere, facilitere og lede dit team, så alle får de mest optimale betingelser for at levere en stærk indsats, som utvivlsomt vil resultere i et mere effektivt projektteam.

Gevinster for din arbejdsplads

 • Få en mere motiveret projektleder/teamleder, med større rummelighed i forhold til projektdeltagere.
 • Forbedrede kompetencer til at facilitere team-samarbejde.
 • Øget kvalitet i virksomhedens projekter.
 • Projektlederen vil i højere grad være i stand til at perspektivere og sikre at alle kompetencer sættes i spil hos projektdeltagerne.
 • Virksomheden som helhed, skabe bedre forudsætninger for at lykkes med sine projekter.

Hvem er målgruppen?

Kurset er for dig, der ønsker at styrke dine ledelsesfærdigheder som projektleder/teamleder.
Formålet er at sætte projekt- og teamledere i stand til at forstå dynamikker og præferencer, for sig selv og for projektdeltagere, og derigennem skabe grobund for effektive teams i en sund og produktiv teamkultur.
Kurset retter sig primært mod:

 • Projektledere
 • Ledere af agile teams og teamledere

Hvad skal du kunne i forvejen?

Der er ingen formelle adgangskrav til at deltage på kurset, men for at få mest ud af kurset er det en fordel, at du har erfaring med at arbejde i projekter eller agilt.
Kursusbevis opnås ved at bestå skriftlig eksamen som afslutning på kursus.

Planlagte forløb

Tilføj deltager

Deltageren blev tilføjet

Hvad vil du gøre nu?

Der opstod desværre en fejl

close