Styrk dine kompetencer med vores gratis e-bøger

Hos MetierWestergaard elsker at videndele og inspirere. Derfor har vi lavet et udvalg af e-bøger, som du kan downloade helt gratis!

Vi håber du finder ny viden og inspiration. 

E-bøger om Projektledelse og Agile Metoder

Indenfor den traditionelle projektledelsesverden underviser vi i PRINCE2®, som også har inkorporeret agile metoder med PRINCE2 Agile®. Indenfor det Agile univers tilbyder vi derudover også et bredt udvalg af kurser og webinarer inden for Scaled Agile Framework.

I denne gratis e-bog om agile metoder giver vi en oversigt over de mest udbredte agile tilgange, og hvilke målgrupper og opgaver de hver især egner sig bedst til.

Det agile landskab

Gratis e-bog om agile metoder

Verden har altid forandret sig, men sjældent så hurtigt som nu. Den teknologiske udvikling kobler os sammen alle døgnets timer, og derfor har mange organisationer svært ved at planlægge og eksekvere opgaver på samme måde som tidligere.

Et stigende antal virksomheder har problemer med at udføre projektarbejde inden for rammerne af den velkendte vandfaldsmodel.

Krav om hurtige ændringer og løbende justeringer skaber behov for mere fleksible arbejdsgange. Derfor omstiller mange virksomheder deres udviklingsarbejde til agile metoder.

Agil omstilling: Hvor skal du starte?

Hvordan begynder du med agil omstilling? Det agile landskab kan være en jungle, hvis man ikke på forhånd kender mulighederne. Denne gratis e-bog giver forslag til, hvordan du kan navigere den agile verden.

Download Det Agile Landskab
Struktureret forandringsledelse kan bidrage afgørende til at skabe de resultater, som er forudsætningen for at opnå det ønskede udbytte. Én tilgang er den internationalt anerkendte best practice-tilgang fra APMG, som slet og ret hedder Change Management.

Change Management

Gratis e-bog om Change Management

Måske kender du dette scenarie: Din organisation igangsætter en række projekter, som godt nok indimellem bygger på en forretningsbegrundelse gennem en dokumenteret Business Case.

Men der er stor usikkerhed i jeres organisation om, hvorvidt projekternes leverede løsninger fører til, at relevante medarbejdere og/eller kunder begynder at anvende løsningerne hensigtsmæssigt og tilstrækkeligt og dermed skaber de forventede resultater.

Hvis man alligevel har en nogenlunde klar idé om den nødvendige adfærdsændring (design af adfærd), som man mener, der skal til for, at fx et nyt IT-system bliver anvendt korrekt og dermed skaber de ønskede resultater, kan næste problem opstå: Hvordan skaber vi egentlig adfærdsændring? Hvad skal der gøres? Hvor meget skal der gøres? Hvordan skal det gøres? Kan vi beskrive, hvorfor det skal gøres? Og hvornår er det bedst at gøre noget?

Disse spørgsmål er meget vanskelige at besvare, og derfor er det desværre ikke så overraskende, at 70 % procent af de projekter, som har til formål at foretage en organisatorisk implementering, ikke lykkedes med foretagendet (Kilde: McKinsey). Desværre er det også sådan, at hvis projekternes løsninger (output) ikke omsættes til ændret adfærd (resultater), ja så opnår vi som regel heller ikke de ønskede gevinster (udbytte).

Download Change Management
I denne gratis e-bog om PRINCE2® Agile giver vi dig et indblik i PRINCE2 Agile® metoden og 5 gode råd til, hvordan du kan få dine projekter til at levere hurtigere og bedre output.

PRINCE2® Agile

Gratis e-bog om, hvordan du arbejder agilt med PRINCE2®

Måske kender du det: Din organisation er vant til at køre projekter efter en traditionel projektledelsesmetode som fx PRINCE2®. I har udviklet et fælles PRINCE2®-sprog og har et solid fundament for at drive projekter.

Men I oplever måske også, at jeres projekter er for længe undervejs, at jeres time-to-market på nye produkter simpelthen er for lang, og at det produkt, projektet skulle levere, faktisk slet ikke var det, brugerne efterspurgte.

For at kunne konkurrere på jeres marked bliver I derfor nødt til at drive projekterne hurtigere og mere agilt og løbende sikre, at produkterne møder brugernes forventninger.

Men skal man så bare hælde PRINCE2®-babyen ud med badevandet og gå all in på agile metoder?

Download PRINCE2® Agile