Bogshop

Køb bøger direkte hos os!

Ønsker du at købe bøger indenfor ITIL®, PRINCE2®, Scrum eller lignende, så kan du finde dem hos os, og købe dem til favorable priser. 

Bøger må ikke sælges i videresalg og er forbeholdt kunder, der køber kurser hos os.

Husk, at på flere af vores kurser er e-bøgerne med i prisen! 

Scroll ned og se mere

Vælg en kategori

 1. ITIL®

  Bøger til ITIL® 4 kurserne

 2. PRINCE2®

  Bøger til PRINCE2® kurserne

 3. MSP

  Bøger til MSP® kurserne

Hvad er PRINCE2?

PRINCE2® er en internationalt anerkendt projektledelsesmetode, som kan anvendes i alle organisationer på tværs af brancher, hvis man ønsker mere effektiv projekteksekvering og heraf øgede forretningsmæssige resultater.

PRINCE2® anvendes idag i mere end 150 lande af såvel private som offentlige organisationer. PRINCE2® er anerkendt som den førende projektledelsesmetode, og antallet af personer, som bliver uddannet i PRINCE2®, er stigende.

Også i Danmark har PRINCE2® stor udbredelse. Siden 2002 har ca. 10.000 taget en PRINCE2®-eksamen i Danmark, og mere end 100.000 tager en PRINCE2®-eksamen på verdensplan om året. 

I Danmark uddanner MetierWestergaard mere end 30% af alle, der tager en PRINCE2® eksamen. 

PRINCE2® KURSER
ITIL4 Foundation kurser hos MetierWestergaard

Hvad er ITIL?

ITIL står for Information Technology Infrastructure Library. ITIL er et sæt af best practice-processer til levering af IT-services til kunder (ekserne eller interne).
Den bagvedliggende idé er at øge it-værdien for virksomheden ved at tilpasse it-processer til forretningsbehov.

ITIL er en globalt anerkendt metode og certificering. Den giver dig og din virksomhed en ramme for bedste praksis for at opnå kvalitet, service og undgå problemer, der kan hænde og ofte forekommer i it-systemer.

ITIL-er den mest udbredte metode til IT Service Management i verden. Den hjælper med at identificere, planlægge, levere og understøtte it-tjenester til erhvervslivet

ITIL går ind i organisationsstrukturen og de faglige færdigheder for en IT-organisation ved at præsentere et udførligt sæt management-procedurer, som en organisation kan benytte til at styre sine IT-operationer. Disse procedurer er leverandøruafhængige og er relevante for alle aspekter af en IT-infrastruktur.

ITIL-strukturen kan hjælpe organisationer med at opbygge og forbedre en effektiv IT Service Management-organisation. Rammen kan støtte it-organisationen i at udvide forretningen og tilføjer således direkte værdi til forretningsprocesserne, når virksomheden vokser.

ITIL® kurser
Safe Map

Hvad er SAFe?

SAFe® står for Scaled Agile Framework og er det førende agile rammeværk til udviklingsprojekter i store virksomheder. SAFe er altså et rammeværk, der skaber fælles principper og sprog i den agile organisation

På teamniveau er SAFe i princippet det samme som Scrum, nemlig selvorganiserende teams der arbejder i korte iterationer. Men derudover adresserer SAFe både Program og Portfolio niveauerne. Programniveauet synkroniserer op til 10-15 Scrum teams i et Agile Release Train. Portfolio-niveauet fordeler budgetter mellem Agile Release Trains, samt modner og følger op på virksomhedens store initiativer. Et SAFe program, eller Agile Release Train (ART), består typisk af 50-125 personer, og flere danske virksomheder har 10 eller flere ARTs kørende.

Siden lanceringen af SAFe 1.0 i 2011 er der næsten hvert år kommet en ny større opdatering af rammeværket. I år er vi oppe på 5.0 og der er atter tale om en inkrementel forbedring. SAFe 5.0 er lanceret på et tidspunkt, hvor SAFe begynder at blive mainstream.

Indtil nu har SAFe dog primært været brugt i IT organisationer. Det er gået rigtig godt mange steder, men på et tidspunkt begynder disse organisationer at ramme ind i begrænsninger. Selvfølgelig kan man blive ved med at optimere og forbedre sine ARTs, men det store potentiale ligger et andet sted, nemlig udbredelsen af SAFe ud over IT. Men hvorfor nu det? Jo, langt de fleste organisationer oplever, at IT organisationen ikke kan ses som en isoleret enhed – med digital transformation ser vi ind i en virkelighed, hvor IT er et element i hele forretningen. Og derfor må SAFe række ud over IT organisationens vægge.

SAFe 5.0 tager hul på denne rejse med Business Agility

SAFe® kurser
Daily Scrum Cartoon

Hvad er Scrum?

Scrum er en agil metode, som er baseret på et sæt af agile principper. Den agile fremgangsmåde bygger på en trinvis og iterativ tilgang.

Den agile metode er baseret på en trinvis og iterativ tilgang. I den agile metode opfattes en iteration som en tidsbegrænset projektcyklus (eg 2 ugers sprint), hvor et tværorganisatorisk team på baggrund af en liste med prioriterede behov og krav, designer og udvikler elementer, som er testet og klar til at indgå som del af den færdige løsning. Denne liste kaldes en back-log. 

Helt basalt kræver scrum en scrum master som skaber et miljø hvor: 

 1. En Product Owner bestiller arbejde ifht et komplekst problem og lister opgaver i en Product Backlog.
 2. Et Scrum Team arbejder med en række opgaver og skaber værdi for kunden indenfor den ramme i et sprint. 
 3. Scrum Teamet og stakeholders laver review på resultatet og giver feedback som teamet anvender til at justere ifht næste sprint. 
 4. Repeat

Inspiration: Software in 30 Days af Ken Schwaber og Jeff Sutherland

Scrum Master kurser
MSP Foundation kurser hos MetierWestergaard

Hvad er MSP?

Verden er dynamisk, og det eneste, vi med sikkerhed kan sige, er at forandring vil ske. Nye markedsforhold, udfordringer og muligheder kræver ændrede strategier og nye løsninger. MSP® (Managing Successful Programs) er en internationalt anerkendt metode, bedste praksis og certificering til programstyring og ledelse.

Programmer samler relaterede forandringsprojekter under en paraply. På denne måde kan din virksomhed navigere støt gennem ændringer. Programledelse sætter retningen for, koordinerer organisationen af ​​og implementerer relaterede projekter. Dette hjælper med at opnå resultater og realisere gevinsterne af strategisk betydning for virksomheden

MoP og MSP