Scrum kurser

Vi tilbyder Scrum kurser der sætter fokus på Scrum Master og Product Owner rollen, både i en almindelig agil organisation og i en scaled agile (SAFe) organisation.

Vores Scrum kurser giver certificeringer fra scrum.org. eller fra Scaled Agile og fungerer som en stærk tilføjelse til dit CV og din karriere indenfor agilt arbejde.

Alle kurser er 2-dags kurser med certificering. 

Scrum Master kurser hos MetierWestergaard

Hvorfor Scrum?

SCRUM er relevant i alle organisationer! Scrum er en filosofi og en arbejdsmåde, der hjælper alle typer af virksomheder og organisationer med at skabe værdi i såvel udvikling som drift.

Hvorfor Scrum?

Scrum er en agil metode (blandt flere fx Kanban, Lean Development, m.fl.), som hviler på et sæt af agile principper.

Scrum processen er relevant i opgaver eller projekter, hvor man ikke har ideelle specifikationer initielt, hvor disse skifter undervejs og kræver fleksibilitet og tilpasning løbende. I den type opgaver og projekter giver Scrum en meget højere succes rate end den traditionelle “Waterfall” metode. 

Vidste du at?
Udtrykket Scrum stammer fra rugby, hvor scrum er en metode til at få bolden tilbage i spil. Det daglige Scrum møde har netop denne funktion.

Scrum processen er en af de agile metoder, der hurtigst vinder frem hos virksomheder idag.  

Læs evt. mere om scrum her Introduktion til scrum - en agil metode danskprojektledelse.dk

SCRUM

Hvad er Scrum?

Scrum er en af mange agile rammeværk, som bl.a. inkluderer kanban, extreme programming (XP), crystal, Scaled Agile Framework (SAFe), Less, Nexus m.fl.

Scrum er et let anvendeligt rammeværk til at arbejde med komplekse problemstillinger med mange ubekendte, for at finde frem til løsninger på en agil måde. Scrum arbejdsmetoden er baseret på transparens, inspektion og tilpasning. Det vil sige at det er tydeligt hvad der arbejdes med og hvad målet er, samtidig med at der kontinuerligt checkes op på at mål og løsning stadig er relevante og fortsat har højest prioritet. Det er en proces hvor man løbende planlægger et sprint ad gangen og ved udgangen af sprintet ser på hvad der er leveret, hvordan det gik og, på den baggrund, hvad de næste skridt så bliver – dette kaldes en iterativ proces.

Den iterative scrum process

Den iterative proces gør det muligt løbende at tilpasse løsningen ud fra læring og feedback. Der er en høj grad af involvering af kunden, eller repræsentanter af kunden, for på den måde at sikre at det er det rigtige der bliver leveret. For hvert sprint planlægger teamet hvad de kan levere (sprint planlægning), hvorefter de får fred til at fokusere på leverancen og, når tiden er gået, præsenterer teamet hvad de har leveret (sprint review og demo) og kigger på hvad de skal gøre for at blive bedre (sprint retrospektiv).

Scrum roller

Når man arbejder med Scrum som rammeværk, arbejder man med et Scrum Team, som udgør fundamentet i Scrum. Teamet arbejder sammen om at levere noget af værdi, såsom produkter eller værdifulde løsninger på komplekse problemstillinger. Teamet supporter hinanden og har kompetencen til at levere værdi sammen, hvad end deres område er. For at støtte teamet er der to specielle roller: Scrum Master og Product Owner.

Scrum Masteren er teamets coach og facilitator. De støtter teamet og hjælper med fremdriften, følger op på forhindringer og hjælper teamet med at fokusere på at bliver bedre og levere kvalitet.

Product Owneren har produkt fokus og arbejder med krav og leverance. Product Owner støtter teamet med hvad og hvornår til skal leveres. Product Owner arbejder tæt sammen med forretning og kunden for at sikre at der leveres det rigtige på det rigtige tidspunkt.

Hvilket Scrum kursus skal du med på?

Læs mere og tilmeld dig vores forskellige Scrum kurser nedenfor.
Vi har Scrum Master og Product Owner kurser i København, Aarhus og online!

Er du i tvivl om du skal på et almindeligt Scrum Master eller Product Qwner kursus, eller et SAFe Scrum Master eller SAFe Product Owner, så kan du læse om forskellene længere nede på siden. 

 1. ITIL Higher Levels

  Scrum Master klassekursus

  PSM1 (scrum.org)

 2. Knowledge Management kurser hos MetierWestergaard

  Scrum Master e-læring

  PSM1 (scrum.org)

 3. MOP Practitioner kursus hos MetierWestergaard (1)

  SAFe® Scrum Master

  Scaled Agile

 4. Grundlæggende Projektledelse

  SAFe® Advanced Scrum Master

  Scaled Agile

 5. Scrum Master klassekurser

  Product Owner klassekursus

  PSPOI  (scrum.org)

 6. Product Owner

  SAFe® Product Owner

  Scaled Agile

Scrum Master eller SAFe Scrum Master?

Samme spørgsmål kan du have om Product Owner eller SAFe Product Owner, og vi har her beskrevet forskellene med Scrum Master som eksempel.

 1. Hvad er en Scrum Master?

  Scrum Master er Scrum teamets coach. Scrum Masterens opgave er at få teamet til at fungere som en velsmurt maskine, der leverer høj værdi, i en høj kvalitet, i et forudsigeligt tempo. De hjælper teamet med at facilitere team events, koordinering og beskyttelse af teamet. Scrum Masterens opgave er at hjælpe teamet til at levere optimalt.

  Scrum Masteren findes både i større og mindre agile organisationer og i SAFe (Scaled Agile) organisationer.

  På vores Scrum Master kurser lærer du omkring Scrum Master rollen og de andre vigtige Scrum roller. 

 2. Hvilken Scrum Master certificering skal jeg vælge?

  Du bør vælge dit Scrum Master kursus udfra den organisation du arbejder i, eller ønsker at være del af. 

  Vi tilbyder to certifcieringer for scrum masters: 

  1. Scrum Master kursus med Professional Scrum Master 1 certificering (PSM1) fra Scrum.org

  2. SAFe Scrum Master kursus med certificering fra ScaledAgile, Inc.

  Begge er to gode kurser med en anerkendt certificering og begge kurser dækker basis Scrum forståelse, team facilitering, team events og støtte af team og koordinering.

  Det afgørende for dig er altså, om du vil blive i stand til at arbejde i en agil organisation eller en skaleret agil organisation (SAFe). 

 3. Indhold i Scrum Master kursus med PSM1 certificering?

  På Scrum Master kurset, PSM1 fra scrum.org, skabes en fundamental forståelse af Scrum.

  Kurset er ideelt for dig, der ønsker at blive i stand til at køre Scrum i små og mellemstore virksomheder.

  Scrum Master certificeringen PSM1 fra scrum.org lærer dig best practices indenfor agil udvikling og leverance vha. Specifikke teknikker og værktøjer. Du lærer at drive forandring samt facilitere og drive udvikling I et scrum-team.

  Vi udbyder vores Scrum Master kursus i to formater:

  1. Som blended learning, med et 2-dags klassekursus kombineret med vores Scrum Master online e-læring som forberedelse.

  2. Som rent Scrum Master online e-lærings kursus, der kan tages i eget tempo.

  Vores e-læring er bygget på en adaptiv læringsplatform, som tilpasser kurset til din foretrukne læringsstil og identificerer, hvor der er huller i din viden, så du får allermest ud af dit kursus.

 4. Hvorfor vælge SAFe Scrum Master fra ScaledAgile (Inkl. SSM certificering)?

  SAFe er blevet den foretrukne metode for danske virksomheder at styre store komplekse leverancer i alt fra energisektoren, bank og finans, hospital og pharma, samt inde for det offentlige.

  SAFe Scrum Master kurset omhandler hvordan et team skal agere i en stor virksomhed og hvad Scrum Masterens opgaver er ved de store leverancer.

  Man kan godt tage et SAFe Scrum Master kursus selv om man ikke skal arbejdet i en stor virksomhed, da det stadig er et Scrum Master kursus.

  SAFe Scrum Master udbydes udelukkende som 2-dags klassekurser. 

Agile metoder og agile kurser hos metierwestergaard

Agile metoder er blevet afgørende for succes

Virksomheder oplever behov for stadig større omstillingsevne, innovationsevne og evne til at inddrage kunder i forretningsudvikling. De agile metoder og agile leadership er en solid løftestang til at indfri disse krav.

Den agile form for projektledelse og udvikling har vist sig at være en effektiv arbejdsproces, og agile virksomheder, projekter og teams findes nu inden for en lang række brancher. 

De agile metoder bygger på det agile manifest. Manifestet giver i sig selv ikke en fremgangsmåde til hvordan man kan gøre i praksis. Der findes dog en lang række metoder, der giver et bud på, hvordan man fører det agile manifests filosofi ud i praksis. Her kan man f.eks. nævne Scrum, Lean og Kanban. 

Det agile manifest er ikke en metode, men snarere en filosofi, der forsøger at gøre op med de rigide, fastlåste metodikker man tidligere oplevede inden for softwareudvikling. Manifestet , vis relevans rækker langt ud over softwareudvikling, lyder således: 

Vi afdækker bedre måder at udvikle software på
ved at gøre det og ved at hjælpe andre med at gøre det. Gennem dette arbejde har vi lært at værdsætte

 • Individer og samarbejde frem for processer og værktøjer
 • Velfungerende software frem for omfattende dokumentation
 • Samarbejde med kunden frem for kontraktforhandling
 • Håndtering af forandringer frem for fastholdelse af en plan

Mere om det agile manifest her Det agile manifest (lederindsigt.dk)

Brug for hjælp?

Hvis du har spørgsmål vedrørende kurserne, er du altid meget velkommen til at kontakte: