P3O® - Etablering af portefølje, program- og projektkontorer

Med dette P3O® Foundation kursus får du indsigt i og praktisk viden om, hvordan man etablerer en værdiskabende funktion, der kan understøtte  effektiv portefølje-, program- og projektstyring.

Kurset giver dig metoder og værktøjer, som du kan bruge direkte efter kurset. 

Varighed: 3 dage

Se forløb og tilmeld dig her
PMO

Lær at opbygge et PMO med afsæt i best practice

Kurset bygger på den velrenommerede best practice vejledning "Portfolio, Programme and Project Offices - P3O", som er udviklet til organisationer, der ønsker at forbedre opfyldelsen af deres strategiske mål. Efter deltagelse i kurset vil du være i stand til at identificere og definere en supportstruktur samt vurdere modenheden af din organisations P3O.

Kurset gør dig i stand til at formulere strategier til at tackle de udfordringer, der typisk stilles af ledere og medarbejdere, der er engagerede i både driftsstyring og forandringsprocesser i en organisation.

Formål med Kurset

 1. Forståelse af P3O® Konceptet: Deltagerne lærer at forstå, hvad et P3O® er, dets formål og fordelene ved at etablere et i organisationen.

 2. Etablering af P3O®: Kurset dækker processerne og teknikkerne til at etablere et P3O® i overensstemmelse med organisationens behov og mål.

 3. Drift og Forvaltning af P3O®: Deltagerne lærer at drive og forvalte et P3O®, herunder at sikre, at det understøtter organisationens strategi og mål.

 4. Integration med Projekt- og Programstyring: Kurset fokuserer på, hvordan et P3O® kan integreres med projekt- og programstyringsprocesserne i organisationen for at sikre en sammenhængende tilgang til styring.

Fordele ved at Tage Et P3O® Kursus

 • Bedre styring af porteføljer, programmer og projekter gennem etablering af effektive styringskontorer.
 • Øget organisatorisk effektivitet og produktivitet gennem en sammenhængende tilgang til projektstyring.
 • Mulighed for at opnå officielle P3O® certificeringer, der anerkendes globalt og beviser ens kompetencer inden for styringskontorpraksis

Om P3O® Foundation

Kurset er 3 dage.

Inkluderet i kurset er bog, eksamen og undervisningsdage med forplejning.

Et P3O kursus giver praktisk viden og færdigheder til at etablere et effektivt PMO.

Eksamen & certificering

Eksamensformat: Multiple-choice spørgsmål.

Varighed: 40 minutter.

Antal Spørgsmål: Typisk omkring 50 spørgsmål.

Beståelseskrav: For at bestå skal du opnå mindst 50% korrekte svar

Det anbefales at læse lærebogen og øve sig med prøveeksamener.

Dit udbytte

 • Certificering : Ved at tage et P3O kursus og opnå en officiel certificering viser du dine kompetencer inden for porteføljestyring. Dette kan være en fordel for din karriereudvikling og kan åbne døre for nye muligheder inden for projektledelse og strategisk styring

Gevinster for din arbejdsplads

 • Forbedret Porteføljestyringsevne: Et P3O kursus giver dig de nødvendige værktøjer, færdigheder og rammer til at etablere og drive effektive porteføljestyringskontorer i din organisation. Dette muliggør bedre styring, prioritering og koordinering af organisationens projekter og programmer.
 • Optimeret Ressourceallokering: Ved at lære P3O principper og metoder kan du optimere ressourceallokeringen på tværs af projekter og programmer i organisationen, hvilket kan føre til øget effektivitet og produktivitet.
 • Bedre Risikostyring: Et P3O kursus integrerer ofte risikostyring i porteføljestyringen, hvilket giver dig mulighed for at identificere, evaluere og håndtere risici på tværs af organisationens projekter og programmer.
 • Øget Organisatorisk Reaktionsevne: Ved at implementere en effektiv porteføljestyringsstruktur kan organisationen blive mere agil og reaktiv over for ændringer i markedet og omgivelserne.
 • Forbedret Beslutningstagning: P3O metoder giver organisationen bedre beslutningsgrundlag ved at sikre, at projekter og programmer evalueres og prioriteres i overensstemmelse med organisationens strategiske mål og ressourcer.
 • Bedre Styring af Projektleverancer: Et P3O kursus giver dig mulighed for at etablere styringskontorer, der kan overvåge og sikre, at projekter og programmer leverer de forventede resultater og fordele

Hvem er målgruppen?

Et Portfolio, Programme, and Project Offices (P3O®) kursus er relevant for en bred vifte af fagfolk og organisationer, der ønsker at styrke deres evne til at styre porteføljer af projekter, programmer og initiativer på en effektiv og sammenhængende måde. Her er nogle af de vigtigste målgrupper, som et P3O kursus er relevant for:

 • Ledere og Beslutningstagere: Topledelse og strategiske beslutningstagere, der ønsker at etablere en struktur for porteføljestyring, der understøtter organisationens strategiske mål og visioner.
 • Projekt- og Programledere: De, der er ansvarlige for gennemførelsen af projekter og programmer, og som ønsker at sikre en effektiv styring og koordinering af ressourcer på tværs af organisationen.
 • Porteføljemanagere: Fagfolk inden for porteføljestyring, der ønsker at etablere og drive porteføljestyringskontorer, der kan hjælpe med at prioritere og styre organisationens investeringer og ressourcer.
 • Risikomanagere: De, der er ansvarlige for at identificere, vurdere og håndtere risici på tværs af organisationens projekter og programmer, og som ønsker at integrere risikostyring i porteføljestyringen.
 • Forretningsudviklere og Innovationsledere: De, der søger at skabe og implementere nye forretningsmuligheder og innovationer, og som ønsker at sikre, at disse initiativer er i overensstemmelse med organisationens portefølje og strategi.
 • Finansielle Ledere og Økonomiansvarlige: Fagfolk inden for økonomi og finans, der ønsker at sikre, at organisationens investeringer og ressourcer allokeres og forvaltes på en måde, der maksimerer det økonomiske afkast.
 • Kvalitets- og Procesledere: De, der er ansvarlige for at forbedre kvaliteten af organisationens processer og leverancer og ønsker at integrere kvalitetsstyring i porteføljestyringen.
 • IT- og Teknologiledere: De, der er ansvarlige for styringen af IT-projekter og teknologiske initiativer, og som ønsker at sikre, at disse initiativer er i overensstemmelse med organisationens strategi og portefølje.
 • Startups og Iværksættere: Entreprenører, der ønsker at etablere en effektiv struktur for styring af deres forretningsinitiativer og projekter fra starten af deres virksomhed.
 • Alle Interesserede i Effektiv Projektstyring: Uanset din rolle eller branche kan du drage fordel af et P3O kursus, hvis du ønsker at forbedre din organisations evne til at styre porteføljen af projekter, programmer og initiativer på en effektiv og sammenhængende måde.

Hvad skal du kunne i forvejen?

Der er ingen forudgående krav

Planlagte forløb

december 2024

 • 02 mandag

  MET P3OF-01-2024

  P3O® Foundation Klassekursus

  2. december 2024 - 4. december 2024

  København

  Kurset afvikles som et klassekursus med fysisk fremmøde

  Medlemspris

  DKK 12.600

  Listepris

  DKK 14.000

  Pr. deltager ekskl. moms

Tilføj deltager

Deltageren blev tilføjet

Hvad vil du gøre nu?

Der opstod desværre en fejl

close