Change Management og Ledelse

Arbejder du med forandringer – eller skal du til det? Skal du implementere en ny arbejdsproces, et nyt it-system eller måske skal jeres organisation til at arbejde mere agilt eller omorganiseres?

Scroll ned og læs mere
Change Management APMG

Change Management og Ledelse

Uanset hvilken funktion du har – projektleder, linjeleder, kommunikationsmedarbejder eller noget helt 4, så får du med Change Management indsigt i, hvad en vellykket proces kræver og hvilke faldgruber, du skal være opmærksom på.

Change Management handler om mennesker og vores forskellige tilgang til forandring, det handler om at skabe en organisationskultur, der rettidigt kan foretaget de nødvendige ændringer, der kræves for at imødekomme kundens og omgivelsernes omskiftelige forventninger og krav.

Verden er i den grad blevet uforudsigelig og derfor er organisationers evne til at adaptere til forandringer er afgørende for at være konkurrencedygtig. Samtidigt foregår også innovation med hidtil uset hastighed, kompleksitet og global rækkevidde. Ledere og teamledere har behov for at kunne levere kontinuerlige resultater med langt højere grad af agilitet end tidligere og ofte med geografisk spredte teams.

Udvikling af organisationer og projekter lykkes kun, hvis de understøttes af effektiv, organisatorisk forandringsledelse. Implementering af nye forretningsgange, teknologi, kompetencer, mv. forudsætter en opmærksomhed på den ønskede forandring i adfærd hos den enkelte medarbejder og særligt fokus på den kultur, der er i organisationen og hvordan den er en med- eller modspiller i forhold til forandring.

Organisatorisk forandringsledelse er transitionsprocessen fra organisationens nuværende stadie til et ønsket, nyt stadie. At lede en sådan transformation kræver dedikeret forandringsledelse med henblik på at øge organisationens forandringsparathed.

MetierWestergaards tilgang til forandringsledelse bygger på Best Practice-tilgangen Change Management fra APMG International. Med afsæt i denne tilgang hjælper vi med at gennemføre projekter og forandringsinitiativer succesfuldt. Vi arbejder også med at forankre change management elementer i projektmodellen, ligesom vi udvikler ledere og projektledere til at blive bedre forandringsledere.

Tilbage til Rådgivning oversigten.

Se vores kurser i Change Management