Management of Value (MoV®)

MoV® kurset giver færdigheder til at håndtere forandringer på en måde, der maksimerer værdi, hvilket er afgørende i nutidens dynamiske forretningsmiljø.

Kurset giver værktøjer og teknikker til at identificere og løse problemer, der kan forhindre værdiskabelse, og dermed sikre, at projekter og programmer leverer de ønskede resultater.

Varighed: 3 dage

Se forløb og tilmeld dig her
Management of Value

Lær værdistyring med afsæt i best practice!

Et Management of Value kursus giver praktiske og strategiske fordele, der kan hjælpe både enkeltpersoner og organisationer med at optimere deres ressourcer og maksimere værdiskabelsen.

At tage et Management of Value (MoV®) kursus kan være en værdifuld investering for både individuelle fagfolk og organisationer. 

Et Management of Value (MoV®) kursus er et uddannelsesforløb designet til at lære deltagerne, hvordan de kan identificere, evaluere og maksimere værdien af projekter, programmer og andre initiativer i en organisation. MoV® er en internationalt anerkendt metode til værdistyring, der giver en struktureret tilgang til at håndtere værdi gennem hele livscyklussen af projekter og programmer.

Formål med Kurset

 1. Forståelse af Værdi: Kurset giver deltagerne en dybdegående forståelse af, hvad der udgør værdi for en organisation, herunder både økonomisk og ikke-økonomisk værdi.

 2. Metodologi og Rammeværk: Deltagerne lærer MoV®-metodologien og de tilhørende rammeværk, principper, processer og teknikker til at styre værdi.

 3. Praktisk Anvendelse: Kurset fokuserer på praktiske værktøjer og teknikker, som deltagerne kan anvende i deres daglige arbejde for at maksimere værdiskabelsen.

 4. Certificering: Mange MoV® kurser inkluderer forberedelse til certificeringseksamener, så deltagerne kan opnå officielle MoV® certificeringer som et bevis på deres kompetencer inden for værdistyring.

Kursusindhold

Vores MoV® kursus dækker følgende emner:

 • Introduktion til værdistyring og MoV®-metodologien.
 • Principperne for værdistyring og deres anvendelse.
 • MoV®-processerne, herunder identifikation, evaluering og realisering af værdi.
 • Værktøjer og teknikker til at styre værdi effektivt.
 • Integrering af MoV® med andre projekt- og programstyringsmetoder som PRINCE2® og MSP®.
 • Praktiske øvelser, case studies og diskussioner for at demonstrere anvendelsen af MoV® i virkelige scenarier.

Om MoV® Foundation

Kurset er 3 dage.

Inkluderet i kurset er bog, eksamen og undervisningsdage med forplejning.

Et Management of Value (M_o_V®) kursus giver praktisk viden og færdigheder til at optimere værdien i projekter og programmer.

Eksamen & certificering

50 multiple-choice spørgsmål (50% rigtige for at bestå)

Varighed: 40 minutter

Closed book

Dit udbytte

 • Forbedret Evne til at Håndtere Forandringer: Kurset giver færdigheder til at håndtere forandringer på en måde, der maksimerer værdi, hvilket er afgørende i nutidens dynamiske forretningsmiljø.
 • Certificering: At opnå en MoV®-certificering viser, at du har ekspertise inden for værdistyring, hvilket kan gøre dig mere attraktiv for potentielle arbejdsgivere.

Gevinster for din arbejdsplads

 • Øget Fokus på Værdi: Kurset lærer deltagerne at identificere, hvad der virkelig skaber værdi for organisationen og dens interessenter, og hvordan denne værdi kan maksimeres gennem hele projektets eller programmets livscyklus.
 • Effektiv Resursestyring: MoV®-metodologier hjælper med at sikre, at ressourcer anvendes optimalt, hvilket kan reducere omkostninger og forbedre resultater.
 • Klarere Prioriteringer: Ved at anvende MoV®-principper kan organisationer prioritere projekter og programmer baseret på deres værdi, hvilket hjælper med at træffe bedre strategiske beslutninger.
 • Baseret på Bedste Praksis: MoV® er baseret på internationalt anerkendte bedste praksisser og giver en struktureret tilgang til værdistyring, hvilket øger beslutningskvaliteten.
 • Udvikling af Nøglekompetencer: Kurset giver deltagerne de nødvendige værktøjer og teknikker til at anvende MoV® i deres daglige arbejde, hvilket kan forbedre deres karrieremuligheder og professionelle udvikling.
 • Forbedret Projekt- og Programledelse: MoV® hjælper med at sikre, at projekter og programmer leverer den maksimale værdi ved at fokusere på de mest gavnlige aktiviteter og resultater.
 • Styrket Konkurrenceevne: Organisationer, der implementerer MoV®, kan bedre tilpasse sig ændringer og sikre, at de fortsat leverer høj værdi til deres kunder og interessenter, hvilket kan give en konkurrencemæssig fordel.
 • Løsning af Problemer: MoV® giver værktøjer og teknikker til at identificere og løse problemer, der kan forhindre værdiskabelse, og dermed sikre, at projekter og programmer leverer de ønskede resultater.
 • Integreret Tilgang: MoV® kan integreres med andre styringsmetoder og rammer som PRINCE2®, MSP® og P3O®, hvilket giver en sammenhængende tilgang til styring af projekter, programmer og porteføljer.
 • Øget Effektivitet: Ved at fokusere på værdi og eliminere unødvendige omkostninger og aktiviteter kan organisationer blive mere effektive og produktive.
 • Bæredygtige Resultater: MoV® sikrer, at resultaterne af projekter og programmer er bæredygtige og leverer vedvarende værdi over tid.
 • Bedre Kommunikation: Deltagere lærer at kommunikere værdistyring klart og effektivt til forskellige interessenter, hvilket kan føre til bedre samarbejde og forståelse i organisationen.

Hvem er målgruppen?

Et Management of Value (MoV®) kursus er relevant for en bred vifte af fagfolk og organisationer, der ønsker at optimere deres værdistyring og maksimere resultaterne af deres projekter og programmer.

 • Topledelse og Ejere (MoV® giver strategiske indsigter og værktøjer til at lede organisationen mod værdiskabelse og værdiledelse)
 • Procesejere og Afdelingschefer (MoV®-færdigheder hjælper med at prioritere og styre ressourcerne mod de aktiviteter, der skaber mest værdi for organisationen.)
 • Projektledere og Teams (MoV® giver projektteams værktøjer til at identificere, evaluere og levere værdi gennem hele projektets livscyklus.)
 • Programledere og Porteføljestyring (MoV® hjælper med at styre og prioritere porteføljer af projekter og programmer baseret på deres samlede værdi for organisationen)
 • Risikomanagere (MoV® giver risikomanagere værktøjer til at identificere og håndtere risici, der kan påvirke værdiskabelsen i projekter og programmer.)
 • Compliance- og Governance-personale (MoV® understøtter en effektiv styring af overholdelse og god governance ved at fokusere på at maksimere værdien og minimere risici)
 • Finansielle ledere og økonomidirektører (MoV® giver økonomi- og finansfolk indsigt i, hvordan de kan optimere økonomiske resultater og levere bedre afkast på investeringer)
 • Procesledere og Forretningsanalytikere (MoV® giver procesledere og forretningsanalytikere værktøjer til at optimere processer og arbejdsgange med fokus på værdiskabelse)

Hvad skal du kunne i forvejen?

Der er ingen krav forud for deltagelse i kurset

Planlagte forløb

oktober 2024

 • 28 mandag

  MET MOVF-01-2024

  MoV® Foundation Klassekursus

  28. oktober 2024 - 30. oktober 2024

  København

  Kurset afvikles som et klassekursus med fysisk fremmøde

  Medlemspris

  DKK 16.200

  Listepris

  DKK 18.000

  Pr. deltager ekskl. moms

Tilføj deltager

Deltageren blev tilføjet

Hvad vil du gøre nu?

Der opstod desværre en fejl

close