MetierWestergaards Projektlederuddannelse

Vil du blive en bedre projektleder og evne at styre projekter succesfuldt i mål, så er vores projektlederuddannelse relevant for dig.

Projektlederuddannelsen er modulopbygget og giver dig metoder og værktøjer til god projektledelse, forståelse af anvendelse af agile metoder og en forståelse af ledelse i projekter og forandringsledelse. 

Uddannelsen er praksis-orienteret med cases og øvelser så du er i stand til at bruge det lærte direkte efter kurset. 

Se oversigt over kurser og datoer
 1. Modul 1: Grundlæggende projektledelse i praksis

  Modul 1: Grundlæggende projektledelse i praksis

 2. Modul 2: Agile metoder og principper i projekter

  Modul 2: Agile metoder og principper i projekter

 3. Modul 3: Ledelse i projekter og forandringsledelse

  Modul 3: Ledelse i projekter og forandringsledelse

Projektledelse

Lær, hvordan du driver succesfulde projekter i praksis!

Vores projektlederuddannelse består af 3 selvstændige undervisningsmoduler - hvert med sit fokus - og som kan tages hver for sig. Modulerne er suppleret med e-læring som forberedelse, så de fysiske undervisningsdage kan anvendes til case-opgaver, øvelser, og anvendelse af det tillærte på egne projekter. Det er hands-on, og du er klar til at drive dine projekter på en bedre måde efter uddannelsen.

Modul 1: Grundlæggende projektledelse i praksis (3 dage)

På dette modul arbejder i med den grundlæggende forståelse af, hvad et projekt er. Vi ser på projetets faser - opstart, gennemførelse, nedlukning og gevinstrealisering, ligesom vi arbejder med roller i projektet. På modulet bliver man introduceret for anerkendte metoder og værktøjer til god projektledelse. Læs mere om modul 1 her.

Modul 2: Agile metoder og principper i projekter (3 dage)

Agile metoder er centrale i gennemførelsen af mange projekter. Vi dedikerer derfor dette modul til at arbejde med agile metoder (f.eks. Scrum) og samspillet mellem traditionelle projekttilgange og det agile. Dette modul giver en solid indsigt i, hvordan agile metoder og værktøjer kan anvendes og skabe værdi i projekter eller det vi kalder hybride projekter. Hybride projekter baseres på det bedste fra både traditionelle ”vandfalds” projektmetoder og agile projektmetoder. Læs mere om modul 2 her.

Modul 3: Ledelse i projekter og forandringsledelse (2 dage)

God ledelse er helt afgørende for at få succes med projekter, og derfor fokuserer vi på ledelsesdimensionen, så projektlederen på bedste vis kan lede projektteamet, men også lede opad og til siden. Modulet giver værktøjer til 1:1 ledelse og ledelse af teams. Vi arbejder også med ledelse i forhold til styregruppen. Endelig kigger vi på forandringsledelse, som er en væsentlig disciplin, når vi skal sikre opbakning til projektet og i sidste ende gevinstrealisering. Læs mere om modul 3 her.

Gaming-dag

Som noget unikt er der mulighed for at afslutte projektlederuddannelsen med en gaming-dag, hvor vi spiller simulationsspillet Challenge of Egypt. Spillet er et fantastisk værktøj til at bringe kompetencer i spil, sætte spot på både hensigtsmæssig og uhensigtsmæssig adfærd fra hverdagen – og skabe fælles fokus på ønskede forbedringer. Gaming-dagen skaber en uforglemmelig fælles oplevelse og referenceramme for alle deltagere. Du vil kunne referere til spillet i lang tid efter!

Denne dag kan du ikke tilmelde dig til særskilt. Det sker på Modul 3, hvor vi samler en gruppe interesserede.

Brooke Cagle 4I0nz27ukqe Unsplash

Hvordan foregår uddannelsen?

Vores projektlederuddannelse er modulbaseret og derfor er der sammenhæng mellem modulerne.

Det er derfor et krav at du har taget modul 1 før du kan tage modul 2 - med mindre du har en anden uddannelse i grundlæggende projektledelse eller lignende. Ligeledes anbefaler vi, at du har taget de forudgående moduler inden modul 3. 

Inden hvert modul vil du modtage en mail med en study guide. Her beskrives det, hvad du skal forberede inden modulet. Du får også adgang til vores adaptive elæring, hvor du har mulighed for at forberede delelementer af uddannelsen hjemmefra. Det ved vi er afgørende for, at du får endnu mere ud af kurset - og at vi kan bruge vores tid sammen på praktisk anvendelse. 

Vi udsteder kursusbeviser efter hvert modul. 

Der er ikke noget krav om, hvor lang tid der må gå mellem hvert modul. Vi tilbyder moduler med 1-2 måneders mellemrum, så du kan tage uddannelsen på et halvt år. Der er dog intet til hinder for, at du tager uddannelsen over længere tid, hvis det passer bedre ind. 

Projektledelse kursus

Hvad får jeg ud af en uddannelse i projektledelse?

At være projektleder er en krævende rolle - og alt for ofte bliver det ikke prioriteret at give projektledere de nødvendige kompetencer og metoder til at drive succesfulde projekter! Ikke desto mindre stiller vi store krav til projektledere om at kunne håndtere stor kompleksitet - med et kursus i projektledelse eller en projektlederuddannelse står du meget stærkere rustet til at lykkes som projektleder!

Her er nogle af de vigtigste grunde til at tage en uddannelse i projektledelse: 

 1. Du får solide metoder og værktøjer, som du lærer at anvende i praksis - både projektmetoder og -værktøjer og agile metoder og værktøjer. 
 2. Du bliver trænet i at estimere og planlægge din tid, så projektets tidsplan overholdes, økonomi og ressourcestyring lærer du og du lærer at håndtere risici
 3. Du får værktøjer til involvering af interessenter og indsigt i god kommunikation til interessenter
 4. Du lærer at motivere projektteamet
 5. Du lærer at lede opad og bruge din styregruppe på bedste vis - og lærer hvad du kan forvente af din styregruppe og styregruppeformanden
 6. Du øger din værdi på arbejdsmarkedet
 7. Du bliver bevidst om egne styrker og svagheder som projektleder

Vores kurser i projektledelse og vores projektlederuddannelse giver dig et solidt afsæt for at lykkes endnu bedre som projektleder. Vi anbefaler dog også, at du som projektleder arbejder med kompetencer som facilitering og ledelse.

PRINCE2 kurser hos MetierWestergaard

Skal jeg tage på projektlederuddannelse eller et kursus i projektledelse baseret på PRINCE2®?

Hvad er den bedste projektlederuddannelse? Der findes et utal af projektlederuddannelser og derfor kan det være vanskeligt at vælge, hvad der er det rigtige kursus for dig. Skal du vælge en generel projektlederuddannelse, eller et kursus i projektledelse baseret på en best-practice tilgang, som er bredt anerkendt?

Projektledelseskursus der er generisk, eller et best-practice kursus? 

De fleste kursushuse der arbejder med projektledelse tilbyder kurser i projektledelse (grundlæggende projektledelse) eller egentlige projektledelsesuddannelser. Det gør vi også, og fordelen ved disse kurser er, at de kommer bredt rundt om projektledelse.

I Danmark er de facto standarden for projektledelse PRINCE2® metoden, og derfor er der virkelig god værdi i at tage PRINCE2® kurser. Med et PRINCE2® kursus opnås indsigt i én anerkendt metode og der opnås papir på denne indsigt. En generisk projektlederuddannelse kan noget andet og gør dig i stand til selv at finde vej i hvad der passer bedst i din organisation. 

Læs mere om valg af projektlederuddannelse i vores blog, hvor vi har skrevet om valget i indlægget "Hvilken projektlederuddannelse skal jeg vælge?". 

Du kan læse mere om vores PRINCE2® kurser her.

Bliv projektleder hos os. Vi tilbyder alle PRINCE2® kurser og du finder dem både som klassekurser, som online kurser og som e-læring. Således skulle det være muligt at finde det format, der passer dig bedst!

Oversigt over datoer for moduler i vores projektlederuddannelse

Der er planlagt følgende forløb hos MetierWestergaard

Kursus Startdato Varighed Kursusform Lokation Liste-/medlemspris
Grundlæggende projektledelse 14-12-2022 2 dag(e) Klassekursus CfL - Center for Ledelse DKK 10.900 / 9.810
Modul 1: Grundlæggende projektledelse i praksis 07-03-2023 3 dag(e) Klassekursus Adina Apartment Hotel, Kbh. Ø DKK 12.900 / 11.610
Modul 2: Agile metoder og principper i projekter 11-04-2023 3 dag(e) Klassekursus København eller Københavns omegn DKK 12.900 / 11.610
Modul 3: Ledelse i projekter og forandringsledelse 08-05-2023 2 dag(e) Klassekursus København eller Københavns omegn DKK 10.900 / 9.810
Modul 1: Grundlæggende projektledelse i praksis 26-06-2023 3 dag(e) Klassekursus Adina Apartment Hotel, Kbh. Ø DKK 12.900 / 11.610
Modul 2: Agile metoder og principper i projekter 21-08-2023 3 dag(e) Klassekursus København eller Københavns omegn DKK 12.900 / 11.610
Modul 3: Ledelse i projekter og forandringsledelse 18-09-2023 2 dag(e) Klassekursus København eller Københavns omegn DKK 10.900 / 9.810
Modul 1: Grundlæggende projektledelse i praksis 02-10-2023 3 dag(e) Klassekursus Adina Apartment Hotel, Kbh. Ø DKK 12.900 / 11.610
Modul 2: Agile metoder og principper i projekter 06-11-2023 3 dag(e) Klassekursus København DKK 12.900 / 11.610
Modul 3: Ledelse i projekter og forandringsledelse 04-12-2023 2 dag(e) Klassekursus København eller Københavns omegn DKK 10.900 / 9.810

Brug for hjælp?

Hvis du har spørgsmål vedrørende kurserne, er du altid meget velkommen til at kontakte: