Agile metoder og agil transformation

For os i MetierWestergaard handler en agil transformation om at sikre de rigtige kompetencer er på plads, at arbejde med processer og organisering, og sidst men ikke mindst at ændre på mindset og kultur.

Scroll ned og læs mere
ITIL 4 Change enablement

Agile metoder og agil transformation

Forandring er blevet hverdag for organisationer, og forandring sker med en kraftigt stigende hastighed. Derfor er organisationers konkurrenceevne blevet afhængig af evnen til hurtigt at omstille sig, at tilpasse sig, og at kunne gribe de muligheder, der kommer. Implementering af agile arbejdsmetoder og -former er en måde, at øge organisationens evne til at forandre sig hurtigt på.

Når vi taler om at arbejde agilt lader vi os inspirere af den lille start-up, som hurtigt kan træffe beslutninger, ændre på prioriteter og er tæt på kunden for hele tiden at forstå behov og ønsker. I større organisationer går nogle af disse evner tabt, fordi processer, organisering og styringsprincipper spænder ben for agiliteten. Derfor handler agil implementering eller transformation om at simplificere processer, uddelegere ansvar men også at skabe en agil kultur.


At arbejde agilt handler altså netop om, at sætte kunden I centrum, samtidig med at organisationens potentiale til at skabe unikke leverancer øges gennem andre måder at organisere sig på. Men at lykkes med at arbejde agilt handler også om at finde ud af hvad agilt betyder hos jer, hvad for et agilt setup der vil passe og hvordan og i hvilket tempo forandringen mod agile skal ske.


For os i MetierWestergaard handler en agil transformation om at sikre de rigtige kompetencer er på plads, at arbejde med processer og organisering, og sidst men ikke mindst at ændre på mindset og kultur. Alle tre elementer er afgørende for en succesfuld agil rejse.

Agile metoder

Rigtig mange organisationer ser i retning af de agile metoder for at øge evnen til at tilpasse sig skiftende behov hos kunder. Når vi arbejder med agile metoder hos vores kunder, så omfatter dette agile på 3. niveauer – på porteføljeniveau, på projektniveau og på operationelt niveau (i driftorganisationen).

Vi arbejder med organisationer

Vi har udviklet et agilt kompas, som vi anvender i organisationen til at sætte retning for, hvor agile vil vi være og på hvilken måde. Det agile kompas giver oganisationen et hurtigt overblik over mulige indsatsområder og indblik i effekter af disse. Kompasset er også en god mulighed for et team til at få fælles forståelse for den agile rejse, og det fundament der skabes gennem den fælles forståelse er afgørende for forandringsrejsen.

Ønsker du yderligere information eller rådgivning om projektledelse, er du også velkommen til at tage kontakt til os.

Istock 1136732321 Scaled

Hvis vejen er SAFe

Organisationer oplever en stigende pres på evnen til at omstille sig, og det har ledt flere og flere organisationer til at arbejde agilt. I takt med at stadig flere i organisationen arbejder agilt, opstår spørgsmålet ”Hvordan kan vi skalere den agile tilgang til hele organisationen?”. Her tilbyder SAFe® et rammeværk og derfor er implementering af SAFe® i voldsom vækst.

MetierWestergaard er Scaled Agile partner, og vi underviser og certificerer i SAFe®. Vi har både åbne kurser i SAFe® og tilbyder også vores kunder tilpassede SAFe® træningsforløb, som kan være en del af en SAFe® transformation.

Ønsker du yderligere information eller rådgivning om projektledelse, er du også velkommen til at tage kontakt til os.

 

Se også alle vores SAFe® kurser her

Screenshot 2020 08 31 At 14.29.56

Hvad er SAFe

Scaled Agile Framework er det førende framework for hvordan store organisationer skalerer Agile. SAFe er altså et rammeværk, der skaber fælles principper og sprog i den agile organisation. På teamniveau er SAFe i princippet det samme som Scrum, nemlig selvorganiserende teams der arbejder i korte iterationer. Men derudover adresserer SAFe både Program og Portfolio niveauerne. Programniveauet synkroniserer op til 10-15 Scrum teams i et Agile Release Train. Portfolio-niveaut fordeler budgetter mellem Agile Release Trains, samt modner og følger op på virksomhedens store initiativer. Et SAFe program, eller Agile Release Train (ART), består typisk af 50-125 personer, og flere danske virksomheder har 10 eller flere ARTs kørende.


FAKTA OM SAFe:

  • SAFe er en ramme af principper for implementering af Lean-Agile i praksis.
  • SAFe understøtter virksomheder med at tage fat på de udfordringer, der ligger i at udvikle organisationen i en omskiftelig verden, hvor den agile tilgang er nødvendig
  • SAFe synkroniserer samarbejde og dermed levering for adskillige agile teams.
  • SAFe beskriver omfattende de roller, ansvar, artefakter og aktiviteter, der er nødvendige for at gennemføre Lean-Agile-udvikling.


Siden lanceringen af SAFe 1.0 i 2011 er der næsten hvert år kommet en ny større opdatering af rammeværket. I dag er SAFe begyndt at blive mainstream. 70% af Fortune 100 bruger SAFe, og der er flere end 450.000 certificerede i hele verden.


Business Agility kræver, at kunden er i centrum, og derfor er kunden også i centrum i SAFe, hvor der tales om ’Customer Centricity’.


SAFe arbejder med flere forskellige metoder til involvering af kunder, heriblandt Design Thinking, som sikrer at produkter og services udvikles med afsæt i brugerbehov.

 

Tilbage til Rådgivning oversigten.