Projekt- og porteføljestyring

MetierWestergaard yder rådgivning om Better Projects & Agile Ways of Working. Vi hjælper organisationer med at etablere de nødvendige processer og værktøjer til god projekt- eller programledelse.

Scroll ned og læs mere
Metier 1

Projekt- og porteføljestyring

Søger du rådgivning om Projektledelse?

Langt størstedelen af udviklingsinitiativer i organisationer foregår i projekter eller i programmer. Samtidig sker kundeleverancer i mange organisationer i en projektorganisering. Derfor er virksomheders evne til at levere succesfulde projekter eller programmer afgørende for konkurrenceevnen.

Med succesfulde projekter eller programmer mener vi leverance til tiden, til den aftalte økonomi, og den aftalte kvalitet. Det er ikke en let disciplin, og vi ser derfor ofte projekter blive leveret med voldsomt overskredne budgetter, tidsfrister eller en uacceptabel kvalitet.

God projekt- eller programledelse sker ikke bare af sig selv. Der er behov for gode processer, solid governance og en organisering der fordrer succes, for at en projektleverance bliver god.

Vi hjælper organisationer med at etablere de nødvendige processer og værktøjer, men også at sikre processer og kompetencer indenfor kernedisciplinerne af god projektledelse:

  • Risikostyring
  • Kontraktstyring
  • Projektøkonomi
  • Business Case etablering
  • Ledelse af projektteamet
  • Styregruppens rolle og arbejde
Screenshot 2020 08 31 At 14.32.55[1]

Porteføljestyring

Porteføljestyring er den holistiske styring af vores projekter og de ressourcer, der er forbundet med gennemførelse af projekterne. Når vi taler om porteføljestyring, så er det paraplyen over følgende 3 aktiviteter: ”Demand management”, ”Project/program management” og benefit management.


Det er en tilbagevendende misforståelse, som vi I Metier ofte møder, at porteføljestyring kun omhandler vandfaldsprojekter, og at porteføljestyring skal modificeres, hvis det skal være relevant i en agil kontekst – eller slet ikke er relevant.


Vores erfaring er, at alle de nævnte 3 elementer af porteføljestyring er lige så velegnede og relevante i agile miljøer som i klassiske projekter.


De tre elementer, som den overordnede porteføljestyring bør være en paraply over er følgende:

  • Demand management (modtage, evaluere og beslutte projektindstillinger/ideer)
  • Portfolio management (løbende evaluere fremdrift på projekter og optimere ressourceanvendelsen)
  • Project/program management (implementering af KPIs eller målemekanismer)


Vi hjælper organisationer med at etablere porteføljestyringsprocesserne tilpasset den eller de typer porteføljer, der skal styres. Er det IT projekter? Investeringsprojekter? Forretningsudviklingsprojekter? Eller måske R&D? Vi har indsigten i hvordan porteføljestyring bedst tilpasses disse forskellige porteføljetyper, og kan også hjælpe med at definere eventuelle krav til systemunderstøttelse (PPM løsning).


I organisationer hvor der ikke er etableret et PMO kan dette også være en del af processen, og vi har stor erfaring med PMO ledelse og tilpasning til den pågældende organisation.

Screenshot 2020 08 31 At 14.13.21

Half Double

Half double er en ny metode til projektarbejde i organisaitoner som har til formål at halvere projektforløbets varighed og fordoble den effekt, der kommer ud af det enkelte projekt.


Det handler ganske enkelt om at halvere tiden til værdiskabelse. Hvis det normalt tager 1 år at udvikle en leverance eller et produkt, som man ønsker at lancere i markedet, så skal projektet i stedet designes til at levere en delkomponent allerede efter 6 måneder. Gennem den måde at arbejde på skabes der en positiv cyklus, hvor der testes tidligere og der på den måde skabes værdi tidligere.


Half double kan implementeres i alle projekter og er simpelt og let at gå til.
Læs mere om Half-Double her


Ønsker du yderligere information eller rådgivning om projektledelse, er du også velkommen til at tage kontakt til os.

Projekt Review

Det kan være vanskeligt at komme til bunds i årsager til at projekter ikke leverer som ønsket. Derfor kan et ekstern review være en vej til at forstå udfordringer og forbedringspotentialer, og den vej øge organisationens evne til at levere succesfulde projekter.


Vi har stor erfaring med kvalitetstjek og med at få projekter tilbage i god gænge. Samtidig oplever vi, at det ofte i vores arbejde med styregrupper bliver relevant at se på, hvordan projektorganisationen på mere struktureret vis kan arbejde med projekt-reviews – og dette ikke kun som et led i at redde ”kuldsejlede” projekter, men snarere som en del af arbejdet med kontinuerlig forbedring og det at skabe en lærende organisation. I dette arbejde lader vi os inspirere fra den agile verden, hvor man netop arbejder med retrospectives for hele tiden at blive bedre.


Ønsker du yderligere information eller rådgivning om projektledelse, er du også velkommen til at tage kontakt til os.

 

Tilbage til Rådgivning oversigten.