Et Leading SAFe® kursus? Hvem og hvorfor?

Leading Safe Fie

De fleste vælger et Leading SAFe® kursus… ved du hvorfor?

Flere og flere organisationer vælger SAFe som deres agile framework. For mig at se, er der også en god grund til det, da SAFe er et framework, der trækker på best practice fra både Agile, Lean, DevOps og Design Thinking.

SAFe er et gennemarbejdet agilt framwork, der også stiller praktiske værktøjer til rådighed til SAFe certificerede via deres community. Når det er sagt, er et Change Management projekt ikke nemt, heller ikke selv om ordet SAFe indgår – der er mange faldgruber og ting du skal være opmærksom på. Et godt sted at starte er et Leading SAFe kursus.

Hvad får du på et Leading SAFe kursus?

Du bliver klædt på til rollen som agil leder:

Som agil leder skal du have nogle særlige færdigheder og kompetencer, der gør dig i stand til at respondere på en omskiftelig verden, og du skal kunne lede teams af teams til effektiv udvikling, hvor samarbejde, decentral beslutningstagning og feedback er nøgleord. På kurset bliver du klogere på begreber som det agile mindset og de agile principper, så det bliver en adfærd, du kan genkende og udføre.

Vi inddrager dele af Lean og igennem dialog og eksempler ser vi på, hvordan vi – i vores moderne udvikling – via kendskab til vores arbejdsprocesser kan mindske fejl og øge gennemløbstiden.

Du får kendskab til opbygning af agile organisationer

En SAFe organisation – og andre agile organisationer – ændrer sig typisk fra en projekttilgang til en produktorienteret tilgang – dette emne er helt centralt for at lykkes med en SAFe transformation (og andre agile transformationer) og er selvsagt noget, vi stiller skarpt på i løbet af kurset. Du lærer om organisering i Value Streams, og hvad du skal være opmærksom på, når I arbejder i ARTs – langvarige Agile Release Trains, der trinvist udvikler og releaser kundefokuserede produkter.

SAFe framworket er et skaleret framework, det betyder, at SAFe henvender sig til organisationer, der arbejder i teams af teams, men vi kommer også til at tale om det enkelte agile team og de definerede roller, der er en forudsætning for at lykkes med en agil rejse.

Du får værktøjer til at sikre kundefokus og kundeforståelse

Som agil coach hører jeg ofte en kommentar a la ”bare vi var bedre til at lytte til vores kunder og bedre til at inddrage kunden i vores produktudvikling”. På Leading SAFe kurset får du en intro til, hvordan netop dette ønske kan efterkommes via værktøjer inden for Design Thinking. Et område som jeg personlig synes er super interessant.

Du bliver introduceret til PI Planning

PI Planning anses for at være hjerteslaget i agil udvikling. Det er den agile event, der typisk holdes hver 10. uge for – på tværs af teams – at udarbejde én plan for, hvordan de mest værdiskabende elementer af produktet kan udvikles. Én plan der ikke bare kan visualisere det enkelte teams plan, men også én plan, der tager højde for risici, afhængigheder og er med til at sikre at forretning og udvikling har den samme forståelse af, hvad det er, der skal udvikles. Målet er én plan for alle teams og alle leverancer.

På kurset bliver du inviteret med til en simulering af denne event, så du på egen krop mærker, hvordan PI Planning skaber retning i den agile organisation.

Du får kendskab til dele af Lean Portfolio Management

Vi undersøger hvad en SAFe Portefolio er, hvordan den defineres og hvordan porteføljen bliver knyttet til organisationens strategi igennem Strategic Themes, der beskriver den ønskede fremtidige situation i forhold til den nutidige. Vi belyser også SAFe begrebet Epics, der er det højeste niveau for organisationens fremtidige initiativer, ligesom vi berører Lean Budgetting og hvordan strategiske initiativer visualiseres via et Portfolio Kanban board og går fra at være en gode ide, til at kunne afprøves via Minimum Variable Produkt – hvor den mindst mulige version af produktet udvikles, så muligheden for tidlig feedback og løbende justeringer bliver muligt.

Hvem henvender kurset sig til?

Leading SAFe er det bredeste kursus i paletten af SAFe kurser og giver en god intro til SAFe frameworket, de agile principper, til hvordan en SAFe organisation er samlet i teams af teams og hvordan kommunikation og koordinering sikres på tværs af flere teams.

Kurset er for dig, der er nysgerrig på SAFe frameworket eller det at arbejde i en skaleret agil organisation. Eller måske er du blandt de personer, de change agents, der skal være med til at lede en agil transformation – så er Leading SAFe kurset et must for dig.

Læs artiklen på LinkedIn

Per Andersen

Director Pharma IT

Super super undervisning! Klart det bedste af 3 virtuelle kurser i år!!

Henrik Hansen

Signicat

Fie er en fantastisk underviser med højt tempo og masser af energi. Hun gør stoffet nemt ved hele tiden at komme med praktiske eksempler fra sin hverdag som agile coach. Mine bedste anbefalinger går til Fie

Om underviseren

  • Fie Kemplar
   • Fie Kemplar

   • Agil Coach og underviser
   • Fie er Agil Coach, en erfaren Agile Projektleder og har i +15 år arbejdet med digitalisering og agile transformation. Fie er akkrediteret underviser i SAFe(R) (SPC5) og coacher teams og ledere i de agile metoder, værdier og mindset, der skaber fundament for en organisationsændring. Fie er desuden certificeret i PRINCE2®, SCRUM og ISTQB.