Hearts & Minds

Grundstenene i vores tilgang til at skabe forandring gennem læring!

Alt for ofte oplever organisationer, at kompetenceudvikling er spændende og skaber entusiasme i nuet. Men når medarbejdere kommer tilbage til dagligdagen, så er træningsdagene hurtigt glemt, og meget er ‘back to business’.

Hvis kompetenceudvikling skal skabe vedvarende værdi, så er det ikke nok at sende medarbejdere på kursus og regne med, at de to eller tre dage i kursuslokalet tilfører dem den nødvendige læring til at komme tilbage og gøre noget markant anderledes. Hvis vi vil opnå reel forandring og forbedring, så skal vi fokusere både på viden, indsigt og på adfærd - og kompetenceudviklingen skal opbygges som et sammenhængende forløb.

Når vi laver sådan et kompetenceudviklingsforløb med formålet at skabe markante forandringer og forbedringer, så er grundstenene i vores tilgang ”Hearts & Minds”. Med ”Hearts & Minds” laver vi træning, som både taler til vores hjerne, så som undervisning i metoder og værktøjer, men også fokus i træningen på det, der taler til vores hjerter. Det at tale til vores hjerter, er det som får os til at ændre adfærd, vaner og praksis. Her er det afgørende, at vi forstår ’hvorfor’, og at træningen er praktisk orienteret. Vi taler om, at adfærd ændres gennem den praksisnære træning, hvor vi kan se os selv i træningen og spejle vores egen hverdag heri.

 

 

Kræftens Bekæmpelse 2 Some 1200 Copy 3

Vi må anerkende, at det tager tid at ændre adfærd og praksis. I vores tilgang er vi også inspireret af Brinkerhoffs principper, som understreger vigtigheden af, hvad der sker både inden og efter trænings-sessioner. Derfor arbejder vi med træningsforløb i tre faser: Vi starter sammen, vi lærer sammen og vi vokser sammen. Lad os se nærmere på disse faser.

Hearts Mind Some 1200 Copy 12

Vi starter sammen!

Vi anbefaler altid de organisationer, som vi arbejder med, at der investeres i fælles kickoff. Her får vi formidlet hvad formålet med træning er, og alle får et fælles billede af den rejse, der nu påbegyndes. Der bør også arbejdes med individuelle læringsmål, som på individniveau reflekterer formålet – og som meget gerne er afstemt med nærmeste leder.

Vi lærer sammen

Den tid vi har sammen i et klasseværelse, mener vi skal anvendes til noget, der taler både til vores hjerne og vores hjerte - men med en overvægt mod alt det, der handler om, hvad vi gør i praksis og hvorfor. Det er den praksisnære case-eller spilbaserede træning, hvor vi bringer teori og metode i spil, så vi lærer hvordan denne tilpasses til virkeligheden. Det er her vi rykker vores adfærd og praksis og lærer nye tilgange, som vi kan gå ud af klasseværelset og allerede fra dag 1 tage i brug.

For at få mulighed for at bruge tiden i klasseværelset på denne form for praksisnære træning, anvender vi ofte e-læring som forberedelse inden klasserums-sessioner. På den måde kan vi fylde på ”hjernen” inden, og opbygge den nødvendige viden om teori, metode, processer, værktøjer og lignende, så vi er klar til at diskutere og træne anvendelse i klasseværelset.  

Vi vokser sammen!

Værdien af træning skabes altså ikke alene på de faktiske trænings-sessioner, men før og i ligeså høj grad efter træning. ​Det er ikke let at holde fast i ny viden og ny praksis. Det kræver vedholdenhed men også struktur omkring opfølgning. Ofte er det en god ide at planlægge en opfølgningsseance, hvor der følges op på den nye praksis. Det kan være en hel dag, hvor vi diskuterer hvad der er svært at få til at virke i virkeligheden? Hvad der har virket godt? Et andet værdifuldt greb er at alle laver personlige handlingsplaner for de ændringer i praksis og adfærd, det ønskes realiseret. Endelig synes vi at makker-coaching, faglige fora, erfa-grupper, communities og lignende er gode løftestænger, som de fleste organisationer vil finde givtige i forhold til at holde fast i forandringen og skabe en læringskultur.

  • Maria Juel Kähler
   • Maria Juel Kähler

   • Direktør
   • Maria har gennem hele sin karriere arbejdet med forbedring af organisationer – både i konsulentroller og i linjelederroller.

    Hun har arbejdet på øverste ledelsesniveau i de sidste 15 år i både nationale og internationale virksomheder. 

    Maria har stor erfaring med ledelse og ledelse, inden for strategi, digitalisering og procesoptimering. Hun har drevet store projekter og transformationer, hvor hun har arbejdet for nationale og internationale virksomheder. Maria arbejder tæt sammen med kunderne og har fokus på at skabe løbende forbedringer.