High-Velocity IT (ITIL HVIT) som bindeled mellem ITSM og den agile verden

High-velocity IT (ITIL HVIT) som bindeled mellem ITSM og den agile verden

Hvordan bygger man bro mellem den "gamle" it-afdeling og den agile organisation?
Caspar Miller, vores senior management konsulent og underviser, deler sin erfaring omkring hvordan man bedst bygger bro og skaber synergi mellem de to metoder.

I støt stigende grad hen over de sidste 20 års tid eller deromkring er grænserne mellem ”IT” og ”forretningen” som særskilte begreber blevet mere og mere udvisket, og mange taler om ”IT-business alignment” og at kløften ikke er der længere.
Samtidig har IT-afdelingerne fået øjnene mere og mere op for den agile verden, og dermed er en ny kløft begyndt at åbne sig mellem den traditionelle IT-tilgang (ikke mindst drevet af og inspireret af best practice frameworks som ITIL) på den ene side og forskellige agile arbejdsmetoder (eksempelvis DevOps og Scrum) på den anden. Det har medført et stigende behov for at bygge bro over den nye kløft.
Som konsulenter, der spænder over begge sider, bliver vi ofte spurgt, hvordan man dog kan bygge denne bro; altså hvordan man (som driftsorganisation) kan få udviklingsafdelingen til at forstå, at der stadig er noget, der hedder drift, og hvordan man bedre kan lære at forstå den agile (udviklings-)verden og alle dens fagre nye begreber.

Vi kan lære meget af at lade os inspirere af andre brancher.

For eksempel stammer begrebet ”scrum” fra sportens verden, hvor det er praksis i amerikansk fodbold at ”huddle”, dvs. stikke hovederne sammen, i bogstavelig forstand, på banen og tale om, hvad taktikken skal være i umiddelbar fremtid.
Scrum-projekter holder daglige status- og opfølgningsmøder modsat de mere traditionelle projekter, hvor der kunne gå uger eller måneder mellem status- og styregruppemøder, og hvor risikoen for at gå for langt i en forkert retning var (og er) større.
Idriftsættelse (deployment), som i mange sammenhænge er lig med også at åbne for den nye funktionalitet for brugerne (release), er meget skarpere adskilt, der er en lang række teknikker til at slå funktionalitet til og fra for visse brugere, og deployments kan derfor gennemføres langt hurtigere og langt hyppigere.

 

ITIL4 Specialist High Velocity IT kurser

Hvad stiller det af krav til den klassiske driftsdisciplin, hvor stabilitet er det vigtigste?

Et svar på denne problemstilling kunne gemme sig i det nyeste store dyr i ITIL®-åbenbaringen, nemlig ”High-velocity IT” (HVIT).

Her forsøger forfatterne at samle alle, ikke mindst de mange (for nogle) nye, begreber og roller som ”Product Owner”, ”Scrum Master”, ”CI/CD Pipeline” osv. Som den største kursændring, sammenlignet med den tidligere udgave, har ITIL nu taget hele udviklingsforløbet under sine vinger.
Hvor det i version 3 var underforstået, at når man havde stillet krav og designet den nye eller ændrede service, så kom ”nogen” og udførte det, og efterfølgende satte man så skidtet i drift, hvis det ellers virkede nogenlunde efter hensigten. Selve udviklingsdelen var kun nævnt forbipasserende i et bilag i service design-bogen.
Nu, og det fremgår bl.a. af den nye kasse i C(S)I-modellen, interesserer vi os også for, hvordan det faktisk gøres – og her træder HVIT i karakter med et overblik, i vanlig gennemarbejdet og velafprøvet stil, over de fleste af de gængse metoder og modeller, som ikke er at finde andre steder.
Derfor; hvis du ikke har behov for eller ressourcer til at sætte dig grundigt ind i alle de forskellige agile metoder, men gerne vil lære og forstå lidt mere om den agile verden – og gerne vil være pioner og udforske det hidtid ukendte grænseland – så er ITIL High-velocity IT det helt rigtige sted at starte.

Vi er Danmarks største udbyder af ITIL® kurser.

Hos os kan du tage alle dine ITIL® 4 kurser og certificeringer. Vores kurser afvikles løbende med flere kurser hver måned – og i det format der passer dig bedst. Halvdelen af alle ITIL® certificeringer i 2020 blev taget hos os! Det er vi stolte af.

ITIL PRINCE (1)

ITIL® er et af verdens mest anerkendt rammeværk for IT og digitale services, som leverer en omfattende praktisk og gennemprøvet best practice til etablering af et effektivt service management system.

Du kan se alle vores ITIL kurser, samt datoer og priser, her.

 

Du kan også se vores webinar, der netop omhandler brobygning mellem ITIL og agile metoder, her under vores events.