Hvad skal man med ITIL® 4, hvis man allerede anvender ITIL® 3?

Er ITIL 4 bare ITIL 3 som er støvet af og har fået nye farver? Nej langt fra. Faktisk kan man anskue ITIL 4 som essensen af ITIL 3 tilført en overbygning, da ITIL 4, i den grad handler om at aligne IT og forretningen i et samarbejdet mod en fælles målsætning. Sådan blev det også kort nævnt i ITIL 3, men det kom ikke rigtigt til udtryk, eller også druknede det i processer og hvad vi gjorde internt i IT-afdelingen.

Overbygningen handler om:  

 • Optimering af drift og support gennem Value Stream Mapping, baseret på LEAN-principper 
 • Forståelse, styring og optimering af hele Customer Journey/Experience
 • Alignment og anvendelse af ITIL-processer i agile miljøer 
 • Governance, styring og retning på organisationer/virksomheder 
 • Rejsen mod digitale transformationer 

I ITIL 4 er nogle af processerne udgået og andre er kommet til og ellers lever de videre i bedste velgående, dog pakket ind i practices, som er det der får en proces til at flyve, altså alt der handler om anvendelse, ejerskab, forankring, rette ressoucer/capabilities, hvor selve processen er den teoretiske tilgang til at udføre et stykke arbejde på en dokumenteret og ensartet måde. 

ITIL 4 understreger, at vi i vores organisation skal sikre, at alle forstår den overordnede vision og målsætning, som er et udtryk for hvordan virksomheden gerne vil være i fremtiden. Således at hver enhed/afdeling bliver i stand til at nedbryde visionen til egne målsætninger og videre ned i organisationen til teams, så den enkelte medarbejder forstår hvordan de, jævnfør strategierne, kan bidrage i det daglige arbejde og være med til at skabe den rette værdi for interessenterne, som er formålet for enhver organisation.  

Herigennem nedbrydes siloerne og vi undgår at afdelingerne sidder med hver sin agenda, som peger i alle mulige retninger, men hvor IT og forretning ”smelter sammen” og alle strategier og politikker har samme kurs og peger mod fælles overordnede mål, hvilket er forudsætningen for collaboration, der omhandler delt ejerskab og fælles interesse i opnåelse af specifikke outcomes (reslutater), som fx opnåelse af den vision og de målsætninger som er udstukket af den øverste ledelse. 

Til at styre og sikre at vi altid har de rette produkter og services ”på hylderne” til at understøtte forretningen/kundernes målsætninger, anvendes Service Value System (som, i ITIL 4 Foundation, har erstattet Service Lifecycle i ITIL 3). 

Det omfatter bl.a. at vi gennem Governance styrer risici og kontrollerer at vi gør som vi siger at vi gør, altså at vi har vores regler i form af politikker, der skal sikre at vi gør tingene lovligt og sikkert og via kontroller og audits, checker at vi efterlever politikkerne. 

At vi anvender de 7 Guiding Principles til at guide organisation i enhver henseende, fx når beslutninger skal tages, services skal ændres bygges eller tages ud af drift, for at altid at have fokus på værdiskabelse og herved undlade at udføre ting som ikke skaber værdi. At arbejde holistisk og sikre at vi har end-to-end overblik over vores services, fra underleverandør og helt ud til slutbruger. Arbejde iterativt og sikre feedback fra kunde/brugere, så vi løbende kan tilpasse services til målsætninger, der ofte ændres over tid, som en konsekvens af eksterne og interne faktorer, disruptere og medfølgende ændringer af strategier.  

Da ingenting, hverken processer, practices, services, produkter eller komponenter kan stå alene, kræver det forståelse af hvordan disse ændringer påvirker organisation og infrastruktur. Til det, anvendes De 4 Dimensioner af Service Management, som kan anskues som de ressourcepuljer der er nødvendige for at kunne levere på de krav organisation stiller til produkter og services. 

At have styr på ovenstående, er samtidig en forudsætning for at få succes med digitale transformationer.

 

Du kan læse mere om vores ITIL 4 kurser her

ITIL Kurser
 • ITIL konsulenter og undervisere

  • Merete Wittenburg Lykke
   • Merete Wittenburg Lykke

   • Seniorkonsulent og træner
   • Merete er Senior Management Consultant og er ITIL®Expert, samt akkrediteret underviser i ITIL®4 Managing Professional og SIAM. Desuden er hun certificeret i Prince2®, LEAN Ledelse, GDPR og ISO27001/2.

    Merete har stort forretningskendskab og ledelseserfaring og har i de seneste 20 år arbejdet med IT Service Management, procesoptimering og Application Management, samt ledet digitalisering og IT udvikling og i større og mindre projekter.

  • Martin Juhl Vojdeman
   • Martin Juhl Vojdeman

   • Seniorkonsulent og træner
   • Martin er Senior Management Consultant og underviser. Han er en akkrediteret Prince2®/Prince2® Agile, SAFe® (SPC5), DevOps og ITIL4® - træner. 

    Martin har de seneste 20 år arbejdet med projektledelse, governance, strategi, IT Service Management og procesoptimering i roller som projektleder og konsulent. Derudover har han erfaring med agile transformationer i små og store virksomheder.