SAFe® 5.0 – ny version med fokus på business agility

Se eller gense webinaret om SAFe 5.0 her

På dette webinar giver vi dig en introduktion til SAFe® 5.0: det, du allerede kender og bruger, er der stadig, og derudover får du i den nye version yderligere vejledning; sandsynligvis på områder, du selv har gået og haft lidt svært med.

Safe Map

Nu er der kommet en ny version af Scaled Agile Framework

Siden lanceringen af SAFe 1.0 i 2011 er der næsten hvert år kommet en ny større opdatering af rammeværket. I år er vi oppe på 5.0. Det er som altid tale om en inkrementel forbedring. Det du allerede kender og bruger er der stadig i den nye version. Men derudover får du i den nye version yderligere vejledning; sandsynligvis på områder du selv har gået og haft lidt svært med.

SAFe 5.0 ligger i dag fuldt tilgængelig som preview. Planen er at i januar 2020 er kurser og certificeringer opdateret og der vil scaledagileframework officielt skifte over til 5.0

Hvorfor 5.0?

5.0 kommer på et tidspunkt hvor SAFe begynder at blive mainstream. 70% af Fortune 100 bruger SAFe og der er flere end 450.000 certificerede i hele verden. Indtil nu er SAFe dog primært brugt i IT organisationer. Det er gået rigtig godt mange steder, men på et tidspunkt begynder man at ramme ind i begrænsninger som ikke kan håndteres inde i den kasse. Selvfølgelig kan man blive ved med at optimere og forbedre sine ARTs, men den store potentiale ligger et andet sted.

Der hvor SAFe står lige nu er spørgsmålet: Hvordan kan vi hjælpe virksomheder til at udbrede forandringen og transformationen udover IT? Begyndelsen på svaret kommer i 5.0 i form af fokus på Business Agility.
Her kommer en kort opsummering på de største ændringer i 5.0 posen:

The Big Picture

Det store SAFe billede man møder når man går ind på scaledagileframework ændrer sig en del. Det hele er blevet mere struktureret, hvor tingene tidligere var lidt smidt ud over det hele. Nu ligger roller tydeligt for sig, key competences for sig, og så videre. Alt i alt en tiltrængt udvikling.

Fra fire til tre niveauer

SAFe har siden 4.0 været delt op i fire niveauer:

 • Team – det enkelte agile team på 5-11 personer
 • Program – et Agile Release Train på 50-125 personer
 • Large Solution – flere ARTs der arbejder mod samme produkt/kunde
 • Portfolio: Styring af flere ARTs og/eller Solution trains

I 5.0 er vi (igen) nede på tre niveauer. Team og Program er slået sammen til ’Essential’, dvs. i SAFe forstand er enkelte teams altid organiseret i ARTs. Det giver også god mening, da SAFe kun er relevant, når man har brug for at arbejde sammen på tværs af teams.

Business Agility

Dette er det store fokusområde for 5.0. Vi møder det allerede på ”The Big Picture” som har fået nyt “tag” i form af Business Agility. Her er det lidt flyvske begreb “business agility” defineret og forklaret. Du bliver klogere på, hvad problemet er, hvad business agility er og hvorfor det er relevant. SAFe kommer på banen som et operativsystemet for business agility, hvilket egentlig er en meget god sammenligning. Den tanke går tilbage til forandringsguruen John P. Kotter, som har skrevet om at en virksomhed har behov for to operativsystemer (se artiklen Accelerate! i HBR)

Derudover har vi et nyt SAFe konfiguration-faneblad: Overview. Her præsenteres ”The seven core competences of the lean enterprise”. De udgør svaret på spørgsmålet: Hvilke organisatoriske kompetencer er afgørende for at vi skal kunne blive en agil virksomhed?

Mere lavpraktisk kommer 5.0 også, under ’Measure & Grow’ med en SAFe Business Agility Self-Assessment. Et værktøj til at måle og løbende forbedre business agility.

Core Competencies

SAFe har siden 4.5 defineret Core Competencies of the Lean Enterprise. Dengang var der fem, nu er der kommet to mere. Derudover er de fem gamle blevet opdateret i 5.0. De nye er:

Continous Learning Culture – fokuserer på kernen i det agile; at den dag du holder op med at lære og udvikle dig er den dag du holder op med at være agil. Selv om du bruger Scrum (eller SAFe) aldrig så meget.

Organizational Agility – taler lige ind i business agility. Her drejer det sig om at hele virksomheden må tænke agilt og man kommer bl.a. ind på Agile Business Teams og Agile HR.

Kunden i centrum

Alle virksomheder jeg kommer rundt til som konsulent (og det er blevet til mange efterhånden) har det til fælles at de alle sammen siger at de har kunden i centrum. Eller borgeren, eller patienten, eller hvad man nu kalder det.

Om Troels Jakobsen

  • Troels Jakobsen
   • Troels Jakobsen

   • Seniorkonsulent og træner
   • Troels er Agile Coach og akkrediteret træner i SAFe® (SPC5 & RTE), samt forfatter til bogen "Scrum Done Right". Med 20 års praktisk erfaring som teknisk projektleder, konsulent og rådgiver er Troels specialiseret i agil produktudvikling, højtydende teams og agile værktøjer.