SAFe Lean Portfolio Management (SAFe LPM)

SAFE LPM

Har du styr på din strategiske og operationalle porteføljestyring, når du arbejder agilt?

SAFe® Lean Portfolio Management er måske svaret til, hvordan du kan blive endnu dygtigere til at planlægge og styre din portefølje på tværs af virksomheden.

Agile praksisser er ikke kun relevant i forhold til eksekveringslaget men bør anvendes på alle niveauer af virksomheden – fra planlægning til værdiopnåelse. Lean Portfolio Management er metoden, som bør anvendes til at integrere agile arbejdsmetoder med mere traditionelle porteføljestyringstilgange.

Hvad er Lean Portfolio Management?
Lean Portfolio Management er baseret på Lean Management-filosofien, der sigter mod at eliminere spild ved kun at fokusere på arbejde, der virkelig betyder noget. I bund og grund betyder det at sikre, at al den indsats, der bruges, leverer den bedst mulige værdi, hvilket i tilfældet med Lean Portfolio Management betyder at yde det størst mulige bidrag til at nå organisatoriske mål og målsætninger og succesfuldt levere på en besluttet strategi. Lean Portfolio Management er en tilgang til at skalere agile principper og praksis fra virksomhedens eksekveringslag til alle funktioner for at opnå de samme præstationsforbedringer og levere større værdi.

Hvorfor anvende Lean Portfolio Management?
Mange organisationer har oplevet udfordringer med at skalere agilt nedefra og op – startende på eksekveringsnieau og herfra løfte de agile koncepter til strategiske niveauer i organisationen, hvor styring, governance, planlægning og finansiering håndteres. Organisationer støder på behovet for porteføljestyringskapaciteter, men traditionel porteføljestyring virker ikke. Som et resultat dukkede Lean Portfolio Management op som en måde at bringe disse værdidrevne agile principper til ind i forhold til planlægning, styring og ledelsesaktiviteter. Herved bliver disse elementer mere effektive og samtidig bliver der skabt rum for, at leveringsteams kan fungere uden afbrydelser.

Hvad er elementerne i Lean Portfolio Management?
Lean Portfolio Management er en kombination af et skift i tænkning og effektive eksekveringstilgange:

 • Etablering af strategiske temaer og målsætninger. Forretningsstrategi bør opdeles i forskellige forretningsmål, der hver matches med et forventede resultat. Disse temaer giver kontekst til det arbejde, der er forbundet med dem, og kombineres for at danne en overordnet slank portefølje, der stemmer overens med forretningsstrategien.
 • Finansiering, styring og allokering efter værdistrøm. Værdistrømme repræsenterer sekvensen af ​​aktiviteter, der forbinder strategier og mål med fuldt implementerede løsninger. Det er de produkter, tjenester, kapaciteter, programmer osv., der repræsenterer strategiudførelse. Ledelsen bør allokere ressourcer og prioritere på dette værdistrømsniveau. Dette giver dem mulighed for at bevare kontrol og indsigt over arbejdet uden at hæmme arbejdsgruppernes fleksibilitet til at levere på en måde, der fungerer bedst for dem.
 • Identificere og styring af efterspørgsel (demand) ifht værdistrøm. Værdistrømmen bør også være ledelsesenheden for organisatorisk efterspørgsel. Det er i forhold til værdistømmen, at der identificeres anmodninger og epics og business cases udarbejdes med fokus estimater, vigtige milepæle og KPI'er i forhold til værdistrømmen. Det bør også give mulighed for effektiv prioritering og opdatering af roadmaps baseret på disse godkendelses- og prioriteringsbeslutninger.
 • Skift til kontinuerlig og adaptiv planlægning. Roadmaps repræsenterer et af elementerne i skiftet væk fra årlig planlægning. Planlægning skal være kontinuerlig og adaptiv som reaktion på nye trusler og muligheder. Den løbende planlægning har fokus på at opretholde overensstemmelse mellem strategiske prioriteter, det arbejde, der udføres, og de resultater, der leveres.
 • Optimering af ressourcestyring. Skiftet til værdistrømsbaseret levering vil resultere i etablering af dedikerede teams, der i nogle tilfælde vil være permanente eller semi-permanente. Selvom disse selvorganiserede teams kan forenkle ressourcestyringsprocessen inden for individuelle værdistrømme, skal Lean Portfolio Management på det strategiske niveau levere for at styre individuel og teamkapacitet, køre what-if-scenarier for at maksimere ressourceudnyttelsen og identificere nye personalebehov efterhånden som virksomheden udvikler sig.
 • Understøtte løbende levering og rapportering. Værdi opnås kun, når de rigtige løsninger leveres til kunderne, så Lean Portfolio Management skal integreres med den kontinuerlige leveringspipeline for at sikre, at det sker konsekvent. Derudover skal der være fuldstændig real-time synlighed i det arbejde, der foregår, og den værdi, der realiseres gennem kontekstualiseret, værdibaseret rapportering.
 • Styring af resultater og værdirealisering. Måling af performance er ikke nok. Lean Portfolio Management skal også anvende værktøjer til resultatstyring for at imødekomme eventuelle afvigelser mellem faktisk og forventet værdi. Det starter med klare mål og definerede målinger, fortsætter med sporing af KPI'er gennem hele leveringsprocessen og analyse af ydeevne for at identificere afvigelser og korrigerende handlinger.
 • Implementering af lean governance. Governance er ikke en dårlig ting. Når vi nogle gange støder på den oplevelse, så er det fordi governance nogle gange er i vejen for effektiv levering. Lean Portfolio Management skal levere styring på værdistrømsniveau, der giver ledelseskontrol uden at hæmme leveringsteams. Denne styring skal integreres med finansiering og tildelinger og være fleksibel nok til at fungere inden for en adaptiv planlægningsmodel.

 

Den største udfordring ved Lean Portfolio Management har egentlig ikke noget at gøre med Lean Portfolio Management i sig selv. Lean Portfolio Management er ofte et svar på mislykkede forsøg på at skalere agilt gennem en organisation. Traditionel porteføljestyring er ikke designet til den mindre strukturerede, mere adaptive tilgang, der kendetegner agile, og derfor er det svært for organisationer, der ikke arbejder med Lean Portfolio Management at skabe overblik og korrekt planlægning på tværs af porteføljen. Lean Portfolio Management er netop designet til at give den ramme for agil levering. 

 

Lean Portfolio Management dækker altså porteføljelaget i SAFe® rammeværket.

LPM kompetencen sikrer alignment mellem strategi med eksekvering ved at anvende Lean- og systemtænkning metoder omkring strategi og investering, agile porteføljedrift samt governance.

 

Vi hjælper i stigende grad flere og flere kunder med Lean Portfolio Management, og oplever også stor interesse for SAFe® LPM kurset. Derfor afholder vi løbende SAFe® LPM kurser. 

 

På kurset lærer du en masse om, hvordan du arbejder med Strategic Themes, Portfolio Vision, Portfolio Backlog, Value Stream Identifikation, Participatory Budgeting, Portfolio Roadmap, Governance, Metrics samt andre værdifulde komponenter til, hvordan du opnår succes med din porteføljestyring.

 

Se hvornår vi afholder næste SAFe® LPM kursus her

Hvem underviser i SAFe LPM?

 • SAFe undervisere hos MetierWestergaard

  • Timo Larsen
   • Timo Larsen

   • Seniorkonsulent og træner
   • 31 18 37 61
   • MetierWestergaard
   • +45 45 88 12 16
   • [email protected]
   • Timo er en akkrediteret træner i SAFe® (SPC5) og certificeret i Leading SAFe®, SAFe® Scrum Master, PRINCE2® og Lean Six Sigma.

    Timo er uddannet Cand. Merc. fra CBS og har mere end 20 års praktisk erfaring med forretnings- og IT-transformationer og har gennemført projekter for større danske og nordiske virksomheder inden for forskellige brancher.

  • Troels Jakobsen
   • Troels Jakobsen

   • Seniorkonsulent og træner
   • MetierWestergaard
   • +45 45 88 12 16
   • [email protected]
   • Troels er Agile Coach og akkrediteret træner i SAFe® (SPC5 & RTE), samt forfatter til bogen "Scrum Done Right". Med 20 års praktisk erfaring som teknisk projektleder, konsulent og rådgiver er Troels specialiseret i agil produktudvikling, højtydende teams og agile værktøjer.