NIS2 Webinar: Sådan gør du organisationen klar til de nye EU-krav

Hvordan indrettes organisationen til at takle NIS2, så de nye EU-krav forankres på en effektiv måde i den samlede cybersikkerhedsindsats?

MetierWestergaard og DNV inviterer til webinar om de nye EU-regler om cyber- og informationssikkerhed, som gælder fra oktober i år. NIS2 rammer i år et udvalg af kritiske sektorer og tilhørende virksomheder. Det fordrer et systematisk arbejde med risici og sikkerhedsforanstaltninger.

På webinaret vil ekspert i informationssikkerhed Anders Linde fortælle om reglerne og de krav, som de omfattede virksomheder skal efterleve. Samtidig vil han forklare, hvordan man som ledelse i praksis kan organisere den samlede sikkerhedsindsats.

Webinaret giver dig bl.a. indsigt i:

¨      Omfattede sektorer og virksomheder

¨      Baggrunden for og de væsentligste krav i NIS2-direktivet

¨      Inspiration til implementering af NIS2 i organisationen

 Der vil være mulighed for at stille spørgsmål undervejs i chatten.  Webinaret henvender sig til alle ledere samt data- og it-sikkerhedsansvarlige i virksomheden.

Gense webinaret her

Anderslinde Transparent (1)

Anders Linde