NIS2 Foundation

Dette kursus gør dig klar til implementeringen af NIS2 direktivet, som bliver en realitet i oktober 2024. 

Vi tilbyder kurset i samarbejde med DNV og med landets absolut førende underviser og ekspert. 

2-dages kursus 

 • Afholdes i København
 • Pris for NIS2 Foundation eksamen, inkluderet
Se forløb og tilmeld dig her
NIS2

Bliv klar til oktober 2024!

Lær hvordan direktivets krav implementeres effektivt med afsæt i ledelsesstandarderne ISO/IEC 27001 og ISO 22301.

Med NIS2-direktivet følger for de implicerede virksomheder nye krav, der skal sikre et højt niveau af cybersikkerhed på tværs af EU-landene. Det indebærer særlige krav til et minimumsæt af sikkerhedsforanstaltninger og indrapportering af sikkerhedshændelser. Direktivet opstiller desuden udvidede nye sanktionsmuligheder og krav til ledelseslagets engagement i forbindelse med vurdering og håndtering af risici, samt løbende videreuddannelse for at kunne løfte disse opgaver.

På NIS2 Foundation lærer du at forstå, hvordan de nye NIS2-krav indvirker på din organisation. Via eksempler, quizzer og øvelser klædes du på at kunne bidrage til indretningen af jeres sikkerhedsarbejde, så NIS2-compliance ud fra etableringen af effektive processer.

Kurset sætter direktivets krav ind i en kontekst af et Ledelsessystem for Informationssikkerhed (ISO/IEC 27001) og Business Continuity (ISO 22301), hvor netop ledelsens ansvar og arbejdet risici står centralt. Kursusmaterialet inddrager desuden relevante best practices for henholdsvis valg af foranstaltninger (ISO/IEC 27002 og NIST CSF), risikostyring (ISO/IEC 27005 og IEC 31010) og Business Impact Analysis (ISO 22317).

Informationssikkerhed

Hvad får man ud af et NIS2 Foundation kursus?

På vores NIS2 Foundation kursus, lærer du at arbejde effektivt med overholdelse af direktivets krav

Kurset gør dig fortrolig med NIS2-kravene, herunder de påkrævede foranstaltninger, arbejde med risici, ledelsens ansvar indrapportering af hændelser og tilsyn. Ydermere styrker kurset dit CV og udvider dit kompetencesæt, så du vil kunne søge og påtage dig roller inden for efterlevelse af NIS2, cybersikkerhed og Business Continuity.

De fleste organisationer kræver dokumentation af kompetencer for de roller, som beskæftiger sig med it-, cyber og informationssikkerhed og her giver NIS2 Foundation dig et bevis på kompetencer med afsæt i best practices på området.

Om NIS2 Foundation

Kurset består af 2 dages undervisning på dansk leveret af ekspert i informationssikkerhed, Anders Linde, Eksamen tages fysisk efter kurset. Kursusmaterialer og eksamen er ligeledes på dansk. På alle fysiske kurser er der fuld forplejning under kursusdagene.

Eksamen & certificering

Testspørgsmål er inkluderet i kursusmaterialet. Eksamen tages uden hjælpemidler og varer en time. Den består af 40 multiple-choice spørgsmål. Beståelse opnås ved mindst 28/40 (70%) rigtige svar.

Ved bestået eksamen opnås NIS2 Foundation-bevis

Kurset indbefatter en gratis re-sit eksamen inden for 12 måneder af den første eksamen.

Dit udbytte

 • Grundlæggende viden om begreber og krav i NIS2
 • Forståelse for de metoder, processer og teknikker, som din organisation kan gøre brug af for at opfylde direktivets krav.
 • Inspiration til hvordan NIS2 omsættes til aktiviteter i din organisation
 • Indblik i opbygningen af et ISMS og BCMS, som indbefatter sikkerhedskravene i NIS2
 • Færdigheder til planlægge, implementere, evaluere og forbedre på et ledelsessystem, der omfatter NIS2
 • NIS2 Foundation-bevis og de nødvendige forkundskaber til at bestå eksamen i NIS2 Foundation
 • Kompetencer til at arbejde med flere komplementære frameworks vedrørende sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af informationer

Gevinster for din arbejdsplads

 • Medarbejdere i forskellige roller tilknyttet it, jura, informationssikkerhed og beredskab opnår en fælles referenceramme for den indsats, som NIS2 fordrer.
 • Styrket samarbejde og forståelse for ansvarsfordelingen mellem forretningen og driften
 • Basis for samarbejde om de sikkerhedsforanstaltninger, som gør forretningen i stand til at efterleve NIS2 og nå sine målsætninger.

Hvem er målgruppen?

Kurset henvender sig til alle, der ønsker at opnå viden om kravene i NIS2. Det indbefatter både medarbejdere i en it-sikkerheds- eller informationssikkerhedsfunktion, samt ansatte, der arbejder med compliance eller beredskab.

Hvad skal du kunne i forvejen?

Der er ingen formelle adgangskrav til at tage NIS2 Foundation kursus og eksamen.

Program

 1. Dag 1:

  • 09:00 Velkomst og bordet rundt
  • 09:15 Præsentation af NIS2: baggrund, anvendelsesområde og krav
  • 10:00 Introduktion til relevante standarder i NIS2-kontekst: ISO/IEC 27000- og 22300-serien
  • 11:45 Frokost
  • 12:30 NIS2 forankret i et ledelsessystem for informationssikkerhed og Business Continuity
  • 13:15 Roller, ansvar og uddannelse i medfør af NIS2
  • 14:30 Risikovurdering- og håndtering med inddragelse af ISO/IEC 27005 og IEC 31010
  • 15:45 Opsamling
 2. Dag 2:

  • 09:00 Repetition
  • 09:15 Valg af foranstaltninger: Artikel 21-mapning til ISO/IEC 27002 og NIST CSF
  • 11:00 Hændelseshåndtering og underretninger
  • 11:45 Frokost
  • 12:30 Tilsyn og sanktioner
  • 13:15 Kobling til Critical Entities Resilience Directive (CER) 
  • 14:15 Opsamling og repetition
  • 14:45 Eksamen
  • 15:45 Tak for denne gang!

Planlagte forløb

juni 2024

 • 19 onsdag

  MET NIS2-03-2024

  NIS2 Foundation Klassekursus

  19. juni 2024 - 20. juni 2024

  MetierWestergaard, Østerbro

  Folke Bernadottes Allé 45
  2100 København Ø

  Find på Google Maps

  Kurset afvikles som et klassekursus med fysisk fremmøde

  Instruktør: Anders Linde

  Medlemspris

  DKK 11.250

  Listepris

  DKK 12.500

  Pr. deltager ekskl. moms

september 2024

 • 02 mandag

  MET NIS2-04-2024

  NIS2 Foundation Klassekursus

  2. september 2024 - 3. september 2024

  MetierWestergaard, Østerbro

  Folke Bernadottes Allé 45
  2100 København Ø

  Find på Google Maps

  Kurset afvikles som et klassekursus med fysisk fremmøde

  Medlemspris

  DKK 11.250

  Listepris

  DKK 12.500

  Pr. deltager ekskl. moms

november 2024

 • 04 mandag

  MET NIS2-05-2024

  NIS2 Foundation Klassekursus

  4. november 2024 - 5. november 2024

  MetierWestergaard, Østerbro

  Folke Bernadottes Allé 45
  2100 København Ø

  Find på Google Maps

  Kurset afvikles som et klassekursus med fysisk fremmøde

  Instruktør: Anders Linde

  Medlemspris

  DKK 11.250

  Listepris

  DKK 12.500

  Pr. deltager ekskl. moms

december 2024

 • 04 onsdag

  MET NIS2-06-2024

  NIS2 Foundation Klassekursus

  4. december 2024 - 5. december 2024

  MetierWestergaard, Østerbro

  Folke Bernadottes Allé 45
  2100 København Ø

  Find på Google Maps

  Kurset afvikles som et klassekursus med fysisk fremmøde

  Instruktør: Anders Linde

  Medlemspris

  DKK 11.250

  Listepris

  DKK 12.500

  Pr. deltager ekskl. moms

Tilføj deltager

Deltageren blev tilføjet

Hvad vil du gøre nu?

Der opstod desværre en fejl

close