Grundlæggende projektledelse

Projektledelse er et speciale indenfor lederskab, som handler om at kunne designe et forløb fra start til slut.

Du lærer at fastlægge klare forventninger og mål for projektet, vurdere risici, og styre efter den ønskede effekt og værdi for forretningen.

Gennem praktiske øvelser bliver du trænet i at strukturere og planlægge projekter, så projektet får en god start og du kommer godt i gang i rollen som ansvarlig projektleder.

  • 2 dages kursus i samarbejde med CFL
  • Obs. er ikke en del af rabat-kampagner
Gå direkte til kursuskalender
Grundlæggende Projektledelse

Lær de grundlæggende metoder og værktøjer til projektledelse

Projektledelse med succes kræver viden om metoder og værktøjer. Alt for ofte tænker vi, at projektledelse er noget "man bare kan", men det er en fejltagelse. Projektledelse kræver indsigt i projektforløb og evnen til at anvende relevante værktøjer undervejs i forløbet.
På dette kursus lærer du at afstemme forventninger og målsætninger for projektet i starten af forløbet, at identificere og vurdere risici, og at styre projektet gennem alle faser med fokus på den ønskede effekt og værdi for forretningen.

Kurset er opbygget omkring praktiske øvelser der lærer dig de relevante metoder og værktøjer i projektets forskellige faser. Du lærer også at håndtere de forskellige udfordringer som man som projektleder møder i forhold til interessenter, beslutninger og de forandringer i organisationen, som projekter altid medfører. 

Kursusforløbet

På kurset vil vi arbejde med både oplæg, gruppearbejde, individuel refleksion og dialog i plenum. Vi fokuserer på den praksisnære anvendelse af metoder og værktøjer i projekter. Der vil gennem kurset være rig mulighed for at reflektere over og diskutere de konkrete udfordringer, som du møder i din hverdag - måske i relation til et konkret projekt du sidder med - og på den måde får du direkte anvendelig inspiration med hjem. 

Om Grundlæggende projektledelse

Du vil opnå indsigt i metoder og værktøjer til projektledelse samt indsigt i de dilemmaer og udfordringer, man møder som projektleder.

Kurser indeholder:

- Hvad definerer projekter, ledelse i og omkring projekter og forskellige tilgange inden for projektledelse

- Projektlederens rolle

- Organisering af store og små projekter

- Den gode opstart af projekter herunder mål og forventningsafstemning

- Håndtering af interessenter og forankring af projektet i organisationen

- Udarbejdelse af en plan for projektets gennemførsel og proces

- Risikovurdering og håndtering af ricisi.

Eksamen & certificering

Der er ingen officiel eksamen til dette kursus. Ønsker du i stedet et kursus med certifciering, så kig på vores PRINCE2 Foundation kurser.

Dit udbytte

  • Du vil få viden om de mest væsentlige værktøjer inden for projektledelse, så du lettere kan skabe succes med dine projekter
  • Opnå indsigt i dine egne kompetencer og præferencer i forbindelse med projektarbejde.
  • Blive bedre til at træffe beslutninger og kommunikere til og interagere med vigtige interessenter

Gevinster for din arbejdsplads

  • Din organisation vil spare tid og ressourcer, da du vil blive bedre til at levere succesfulde projekter.

Hvem er målgruppen?

Du vil møde deltagere på kurset, som er projektledere eller på spring til at blive projektleder og derfor savner viden og metoder til at opnå succes i rollen. Projektarbejdsformen anvendes i mange organisationer på projektlignende opgaver uden formelt at være drevet som et projekt. Du kan derfor have glæde af kurset som en ledelsesværktøjskasse til at tage ansvar for initiativer eller andre projektlignende opgaver

  • Projektledere
  • Personer der arbejder med projektlignende arbejdsformer
  • Projektdeltagere
  • Dig der ønsker at kvalificere dig til at arbejde eller lede projekter

Hvad skal du kunne i forvejen?

Der er ingen forudsætninger for kurset.

Planlagte forløb

Ingen - men du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du gerne vil på kursus.

Tilføj deltager

Deltageren blev tilføjet

Hvad vil du gøre nu?

Der opstod desværre en fejl

close