Simulation - læring gennem simulationsspil

Simulation er læring gennem leg. Vi spiller et spil med dit team eller afdeling - et spil, der simulerer virkeligheden.

Gennem spillet lærer I, hvad optimale processer betyder, at træffe de rette beslutninger og optimere organisationen. Alt sammen i et "safe environment".

Samtidig er det fantastisk teambuilding! Noget I vil referere tilbage til i lang tid bagefter. Download vores produktkatalog eller læs mere herunder.

Scroll ned og læs mere
Simulationsspil Model 01

Simulation og Teambuilding

I vores simulationsspil overvinder du fælles udfordringer sammen med dit team

MetierWestergaard's simulationsspil bringer dagligdagens udfordringer på formel og karikeres. Som team eller afdeling får i en fælles øjenåbner for, hvordan der kan skabes forbedringer, og hvad der er svært. Det er hands-on læring!  

Traditionel uddannelse bygger på undervisning, eksamen og certifikater. Det er godt og vigtigt, og skaber de grundlæggende kompetencer, der skal til for at udfylde givne roller med tilhørende ansvar. I kombination med traditionel træning er simulationspil, også kaldet gaming, kraftfulde og lærerige, da de skaber mulighed for at udleve teori i praksis samt lære af forskellige situationer. Og så er det ofte lettere at tale om det der er svært, når det er en tænkt virkelighed - og ikke den konkrete situation i egen organisation.  

Simulationsspil fremmer altså forståelse og indlæringsdybde, fordi man oplever tingene på sin egen krop. I stedet for at fortælle, hvad der er rigtigt og forkert, fungerer instruktøren som facilitator for deltagernes egne oplevelser – med andre ord er der tale om en meget intensiv læring, som foregår over en kort periode.  

Vores instruktører er certificerede Game Leaders, og de sikrer værdiskabende facilitering samt et optimalt udbytte.

Simulations spil kan bruges i såvel små som store teams, på tværs af organisationen, og kan samtidigt fungere som teambuilding, da det både er lærerigt og sjovt. Oftest skal der bruges en dag for at gennemføre spillene med flere spil-runder og læring undervejs. Vi har dog nogle spil, der kan gennemføres hurtigere.  

Med simulationsspil sættes der fokus på problemstillinger, som kan tilpasses en helt specifik udfordring i din virksomhed.  

Hvis du fx ønsker: 

  • Effektive og dynamiske processer 
  • Bedre dokumentation og videndeling 
  • At skabe fælles fodslag, inden du starter et projekt eller program
  • At arbejde med teambuilding under realistiske forhold 
  • At øge motivationen forud for implementering af forandringer i organisationen 
  • At forbedre kommunikation og samarbejde i afdeling eller projekt
  • At forbedre kommunikation og samarbejde mellem IT, forretningen samt andre afdelinger og eksterne samarbejdspartnere

… så har vi helt sikkert et simulationsspil, der kan løse opgaven. 

Vores simulationspil dækker forskellige faglige områder, der favner emner indenfor Agile & SAFe®, IT Service Management & ITIL®, Project Management & PRINCE2®, DevOps, m.fl.  

Du kan se emnerne i nedenstående oversigt. Skal du fx i gang med at implementere ITIL 4, og ønsker at sætte det i perspektiv til samarbejde og interaktion med forretningen, vil PC Factory, Marslander, The Phoenix Project eller Grab@Pizza være relevante. 

Vi er altid klar til en uddybende snak om dit behov og hvilket simulationspil, der er mest optimalt for at understøtte netop det formål du har. 

Grab@Pizza

En interaktiv workshop om Business & IT Alignment

Hvad sker der, når forretningen beslutter sig for et projekt, der involverer IT og IT løsninger? IT skal gennemføre ændringer med begrænsede ressourcer og under tidspres. Dette kan medføre risiko for kapacitetsproblemer og fejl – i sidste ende nogle gange medføre, at forretningen ikke opnår det ønskede udbytte af IT løsningen. I Grab@Pizza får I lov til at prøve netop disse situationer i praksis, så I på egen krop kommer til at mærke effekten af både et dårligt og et godt samarbejde mellem forretning og IT.

Læs mere her...

Apollo 13

An ITSM case experience

Apollo13 – et simulationsspil for IT-afdelinger, der anvender eller vil anvende ITIL Best Practice.

Spillets deltagere bemander Mission Control Center, og de bombarderes med problemer fra den virkelige Apollo 13 rumfærd. Problemer, som skal løses effektivt og korrekt, for at besætningen kan komme sikkert ned. Alle ITIL processerne kommer i spil, og deltagerne oplever vigtigheden af gode processer og godt teamwork under udfordrende og realistiske omstændigheder.

Læs mere her...

The Challenge of Egypt

En interaktiv projektsstyringsworkshop

The Challenge of Egypt – en workshop for projektdeltagere. Spillet er særdeles relevant for organisationer, der anvender eller står foran at skulle anvende PRINCE2.

Workshoppen er særdeles nyttig i forbindelse med udvikling og forbedring af en eksisterende projektstyringsorganisation og project performance, som fx. PRINCE2.

I løbet af workshoppen vil deltagerne simulere bygningen af Keops pyramiden. De vil blive konfronteret med alle væsentlige aspekter af projektstyring.

Læs mere her...

Rally

Fart over feltet!

Rally er et teambuildingspil, hvor holdet bliver sat på prøve i samarbejde hen over et enkelt og genkendeligt koncept. I løbet af dagen vil deltagerne – ud over at konkurrere og have det sjovt – reflektere over de mange paralleller, der kan trækkes til dagligdagen.

Læs mere her...

MarsLander®

Gør ITSM agile og lean

At lande et fartøj på Mars er komplekst. En masse software, komplekse systemer og et behov for at reagere hurtigt på uforudsigelige begivenheder. Samme billede tegner sig for nutidens komplekse IT-løsninger, og IT-afdelingens reaktionstider og IT service management processer skal være fleksible og agile – agile service management, agile, ITIL m.v.

Marslander er et simulationsspil, som træner dig i lige netop det. Din udfordring i spillet er, at du skal understøtte Mission Centre med at opfylde alle missionens mål. På rejsen mod Mars bliver missionen udsat for en række udfordringer, som kræver både service management og agilitet for at lykkes med forehavendet.

 

Læs mere her...

Customer Drive

Et simulationsspil for medarbejdere i servicefunktioner

I dette simulationsspil dykker deltagerne ned i nye omgivelser, hvor de i realistiske situationer kan afprøve og udvikle deres evne til at håndtere de forskellige kundetyper, som de møder i hverdagen i deres egen servicefunktion.

Customer Drive er et biludlejningsfirma, og når deltagerne træder ind i denne verden, kan de slippe hverdagen og starte på lige fod.

Læs mere her...

The Phoenix Project

A DevOps case experience

Vil du have nærkontakt med DevOps på en lærende og underholdende måde, har vi simulationsspillet "The Phoenix Project". En dag med en game leader fra MetierWestergaard giver maksimal indsigt og motivation, og spillet kan også bruges til teambuilding på tværs af IT-udvikling og IT-drift.

Læs mere her...

PC Factory

En PC’s vej fra producent til slutbruger

PC Factory er et simulationsspil, der bringer hele værdikæden, fra en PC forlader distributøren til den rammer slutbrugeren, i spil. Som deltager spiller man realistiske roller, f.eks. distributør, 3. line support, arkitekt, 2. line konfigurationsspecialist, 1. line supporter i Service Desk, supportchef, projektleder m.m., og man arbejder med både enkeltstående leverancer/problemer og store deployments.

Læs mere her...

Fly4You

Simulationsspil baseret på SAFe®

Fly4You er et simulationsspil, hvor deltagerne lærer SAFe metoder og principper. Der er fokus på at indfri høj forretnings- og kundeværdi, hurtig implementering af nye produkter/service, sikre færre fejl samt få gladere medarbejdere. 

Simulationen tager udgangspunkt i en case omkring et nyetableret flyselskab ”Fly4You”, som har etableret en website med bookingfunktionalitet målrettet unge rejsende. 

Deltagerne bliver i simulationen stillet overfor konkrete opgaver omkring at forbedre den nuværende løsning for at sikre en forbedret kundeoplevelse, øge salget samt rette op på fejl fra tidligere.

 

 

Læs mere her...

Kærlig, Kløgtig, Kriger

En simulations- og træningsøvelse for medarbejdere i servicefunktioner

Gennem viden og træning sætter vi fokus på evnen til at møde kunden på deres banehalvdel. Deltagerne vil først blive introduceret til grundlæggende teori omkring basis person-typologier. Herefter vil de gennem simulations- og træningsøvelser få muligheden for, i et trygt miljø, at afprøve og udvikle deres evne til at håndtere de forskellige kundetyper, som de møder i hverdagen i deres egen servicefunktion.  

Læs mere her...

Vores Game Leaders