Implementering af PPM (projekt- og porteføjlestyringssystemer)

Vi kan hjælpe med implementering af Project Portfolio Management (PPM)-systemer til effektiv projekt- og porteføljestyring.

Scroll ned og læs mere

Implementering, optimering og support

MetierWestergaard har i årtier hjulpet organisationer med at implementere Project Portfolio Management (PPM)-systemer til effektiv projekt- og porteføljestyring.

PPM-systemer, der understøtter både traditionelle og agile projekter og de projekter, der har brug for begge tilgange. Vi supporterer og optimerer også PPM-systemer, og her arbejder vi med at tilpasse eksisterende løsninger til ændrede ønsker og arbejdsgange i organisationen.

Screenshot 2020 08 31 At 14.46.47

Vision & Scope

Når vi hjælper organisationer med at implementere nye PPM løsninger eller at optimere eksisterende løsninger, så anbefaler vi altid kunden at starte med en Vision & Scope workshop, hvor vi sammen belyser den eksisterende set-up (as-is) samt ønsker for fremtidige processer og løsning (high level to-be). Dette giver et solidt fundament for den videre proces, og det er vores erfaring, at det er her trædestenene for en succesfuld implementering lægges.

PPM 1

Agile principper

Vi har implementeret PPM løsninger i mange forskellige organisationer. Fælles for disse implementeringer er vigtigheden af, at der hele vejen igennem implementeringsforløbet er fokus på den tekniske løsning, lige så vel som på processer, governance og forandringsledelse. Vi anbefaler at implementeringsforløb sker efter agile principper, så der arbejdes med ”build iterations”.

I forhold til implementering og forankring i organisationen, så er det vores erfaring, at man med fordel kan implementere en ny løsning i et afgrænset organisatorisk område, alternativt på en del af projektporteføljen. Her gøres nogle erfaringer, og der laves tilretninger på baggrund af erfaringerne. Samtidig sikrer man ved denne implementering at der er en grupper super brugere fra det første implementeringsområde, som vil være vigtige forandringsagenter i organisationen.

MetierWestergaard implementerer og supporterer projektværktøjer fra bl.a. ServiceNowBroadcom (Clarity) og Atlassian JIRA. Derudover udarbejder vi porteføljerapportering i eksempelvis PowerBI eller Jaspersoft

ServiceNow PPM

Med ServiceNow PPM får I overblik over forretningens krav og ønsker, ressourcer og projektporteføljer, som gør, at I bedre kan afstemme jeres indsats med den overordnede forretningsstrategi, arbejde hurtigere og forbedre ressourceallokering til de enkelte projekter.

I ServiceNow PPM er det nemt at prioritere og planlægge projekter, og I kan spore såvel planlagt og ikke-planlagt arbejde ét sted. Med de indbyggede agile styringsredskaber og værktøjer til test og samarbejde kan I arbejde mere produktivt og forbedre kvaliteten af jeres leverancer. Samtidig kan I skabe sammenhæng mellem IT-ressourcer og strategien og dermed forbedre samarbejdet med interessenter og håndtere forretningens krav mere effektivt.

Læs mere om ServiceNow IT Business Management

CA PPM

Med CA Project & Portfolio Management kan I holde styr på, hvordan jeres projekter eksekveres, og løbende flytte finansiering og ressourcer for at sikre, at I hele tiden prioriterer de rette initiativer. Dermed sikrer I sammenhængen med jeres overordnede forretningsstrategi.

Med CA Project & Portfolio Management kan I holde styr på, hvordan jeres projekter eksekveres, og løbende flytte finansiering og ressourcer for at sikre, at I hele tiden prioriterer de rette initiativer. Dermed sikrer I sammenhængen med jeres overordnede forretningsstrategi.

Alt sammen i ét PPM-system med realtime-rapportering og intuitive features, der gør systemet til en naturlig forlængelse af den måde, projektlederen arbejder.

Læs mere om CA PPM

CA Agile Central

For at kunne vinde markedsandele og give kunderne de produkter, de gerne vil have, skal virksomheder være i stand til at udnytte de muligheder, der ligger i at arbejde agilt med Project & Portfolio Management.

Med CA Agile Central kan I skabe sammenhæng mellem jeres agile udviklingsarbejde og virksomhedens vigtigste forretningsinitiativer. I kan sætte det agile mindset i virksomhedens centrum og opbygge en hurtig, responsiv og pålidelig motor til softwareudvikling.

 

Læs mere om CA Agile Central

Har du spørgsmål?

Ring eller skriv til: