PRINCE2® er opdateret til version 7 – nu med mennesker og bæredygtighed!

6 (28)

Jeg har efterhånden undervist i PRINCE2 i så mange år, det er ved at være svært at tælle. Igennem alle opdateringerne er der nogle få ting, som har irriteret mig nærmest grænseløst i en ellers fantastisk metode. Jeg vil nedenfor forholde mig til disse irritationselementer – og beskrive, hvordan den nye udgave forholder sig til dem.

Jeg vil dog starte med at sige, at kernen i PRINCE2 fra 6. udgave består, men der er lavet tilføjelser og ændringer, som styrker metoden. Altså en evolution – ikke en revolution.

Mennesker

Jeg har år efter år måttet stå i klasseværelset og forklare, at PRINCE2 har afskåret sig fra at skrive om mennesker, da arbejdet med at motivere mennesker jo er kulturelt bestemt. Jeg har skullet forklare det lidt mærkelige i, at PRINCE2’s organisation ikke inkluderer projektteamet, men ’slutter’ med teamlederen.

Den største forandring af PRINCE2 er et nyt kapitel ved navn ’People’. Folkene bag PRINCE2 har endelig indset, at man ikke kan have en metode til projektstyring uden at den også omfatter håndtering af mennesker. Kapitlet indeholder 3 underafsnit, som sætter fokus på:

  • Forandringsledelse – i forhold til interessenter og i forhold til gevinstrealisering
  • Ledelse af succesfulde teams – med et fokus på ledelse og motivation af projektteamet
  • Kommunikation – med fokus på kommunikation inden for projektets rammer, men også i forhold til projektets interessenter

Det er befriende ikke at skulle ’undskylde’ dette udeladte element længere.

Business case – og vejen til gevinsterne

Jeg har altid haft den holdning, at PRINCE2 har for lidt fokus på, hvordan gevinsterne skal opnås. For det typiske projekt, skal ’nogen’ andre adfærd for at gevinsterne kan opnås, fx arbejde efter en ny arbejdsgang. PRINCE2 har stor fokus på produktet (et princip i PRINCE2) og for lidt fokus på, at mennesker ikke bare forandrer adfærd af sig selv, fordi vi leverer produkterne – lidt hårdt stillet op.

I den nye udgave af PRINCE2 er der fokus på de menneskelige og strukturelle ændringer, der skal til for at realisere gevinsterne, bl.a. ved tilføjelsen af en ’Change Management Approach’, som en del af PID’en. Selve denne tilgang til forandringsledelse er placeret i kapitlet Organisation, og der skrives også ind til det i kapitlerne People og Business case.

Bæredygtighed

Der er flere dele af business case, som er styrket, bl.a. er ’Bæredygtighed’ også dækket her, hvor man nu skal udarbejde en ’Sustainability Management Approach’, sammen med business casen. Bæredygtighed er blevet et syvende præstationsmål på linje med: udbytte, tid, omkostning, risiko, kvalitet og omfang.

Tilpasning til virkeligheden

Jeg har arbejdet med PRINCE2 i næsten 20 år, og metoden har altid haft et (unfair?) ry som værende tung og bureaukratisk. I sig selv er metoden ikke problemet – men det har været svært at omsætte den til en praksis, der giver effektiv projektstyring.

I den nye udgave, er der arbejdet meget med dette. Der er skruet ned for ’krav’ og gevaldigt op for konkrete eksempler (igennem 4 cases) og ret konkret vejledning i hvert enkelt kapitel i bogen i forhold til praktisk anvendelse.

Samlet vurdering

PRINCE2 var en god metode inden opdateringen, og alle styrkerne er bevaret. Samtidig har man formået at forbedre og styrke metoden på en række af de områder, hvor der var svagheder og mangler. Der er altså ikke tale om en revolution, men endnu et evolutionært skridt.

Desuden er sprog og struktur styrket, så bogen er mere overskuelig og lettere at læse.

Alt det praktiske

Hvis du vil vide mere om alt det praktiske i forhold til den nye version og hvad det betyder i forhold til kurser og certificeringer på den tidligere version, så har vi også lavet en blog om det. Den finder du her