Projektlederuddannelse

Vi tilbyder en projektlederuddanelse over 8 dage, hvor du bliver klædt på som projektleder i både vandfaldsprojekter og i agile projekter.

Vi baserer uddannelsen på PRINCE2, som du får indsigt i gennem e-læring. På undervisningsdagene har vi fokus på praktisk anvendelse af PRINCE2 metoden og andre projektledelses- og agile metoder, så som Half Double og scrum. 

Uddannelsen afsluttes med en gaming-dag, hvor vi bringer læring i spil i simulationsspillet 'Challenge of Egypt'

Se forløb og tilmeld dig her
Projektledelse

Lær, hvordan du driver succesfulde projekter og anvender anerkendte metoder i praksis!

Vores projektlederuddannelse består af 3 undervisningsmoduler suppleret med e-læring som forberedelse, så de fysiske kurser kan anvendes til case-opgaver, øvelser, og anvendelse af det tillærte på egne projekter.

Grundlæggende metoder til styring af projekter.

Et afgørende element er metoder til styring af projekter. Her baserer vi os  på PRINCE2®, som er en internationalt anerkendt metode til projektledelse, udviklet ud fra erfarne succesfulde projektlederes praksis. PRINCE2® er i dag den førende projektledelsesmetode internationalt og er udbredt i over 90 lande.

Agile metoder i projekter

Agile metoder er centrale i gennemførelsen af mange projekter. Vi dedikerer derfor et modul til at arbejde med agile metoder (f.eks. Scrum) og samspillet mellem traditionelle projekttilgange og det agile. Vi baserer modulet på PRINCE2 Agile®.

Ledelse af projekter

Ledelse er afgørende for at få succes med projekter, og derfor fokuserer vi på ledelsesdimensionen, så projektlederen på bedste vis kan lede projektteamet, men også lede opad og til siden.

Gaming-dag

Som noget unikt afslutter vi projektlederuddannelsen med en gaming-dag, hvor vi spiller simulationsspillet Challenge of Egypt. Spillet er et fantastisk værktøj til at bringe kompetencer i spil, sætte spot på både hensigtsmæssig og uhensigtsmæssig adfærd fra hverdagen – og skabe fælles fokus på ønskede forbedringer. Gaming-dagen skaber en uforglemmelig fælles oplevelse og referenceramme for deltagerne. De vil referere til spillet i lang tid efter!

Projektlederuddannelse i 3 moduler

Vi kører projektlederuddannelsen i 3 moduler med forberedende elæring inden modul 1 og modul 2. Gennem hele forløbet arbejder du med en case, og vi arbejder også med en personlig udviklingsplan for dig som projektleder baseret på vores 'projektledelses-kompas'.

 1. MODUL 1: Grundlæggende projektledelse i praksis

  Varighed: 3 dage
  Forberedelse: PRINCE2 Foundation som e-læring

  INDHOLD I MODULET:

  Hvad er et projekt?

  Hvad er det, vi skal styre? 

  Hvorfor projektledelse? 

  Fra idé til gennemførelse og drift

  Gevinstrealisering

  Business case

  Kvalitet

  Projektorganisering

  Interessenthåndtering

  Planlægning

  Risikostyring

  Ændringsstyring

  BASERET PÅ PRINCE2 FOUNDATION 

 2. MODUL 2: Projektledelse og agile metoder i praksis

  Varighed: 3 dage
  Forberedelse: PRINCE2 Agile Practitioner som e-læring

  INDHOLD I MODULET:

  Hvad er agile (herunder SCRUM, KANBAN og LEAN Start-up)

  Hvordan og hvorfor kombinerer man PRINCE2 med agile?

  Analyseværktøjer i forhold til, hvor agil, man bør være – og kan være?

  Hvad er agile adfærd – i styregruppen, hos projektlederen og i projektteamet?

  Agile roller i projekter

  Hvilke elementer fra den agile verden bør man overveje at tage med i sine projekter?

  BASERET PÅ PRINCE2 AGILE 

 3. MODUL 3: Ledelse af projekter, og hvordan succesfulde projekter skabes

  Varighed: 2 dage
  én undervisningsdag og en GAMING dag

  INDHOLD I MODULET:

  Byg dit projekt op ud fra forretningsmæssig impact og sæt fokus på de nødvendige adfærdsændringer

  Samspil med styregruppen og projektejeren

  Forskellige metoder til forandringsledelse

  Inddragelse af interessenter

  Test dine kompetencer af i simulationsspillet Challenge of Egypt – og tag praktiske forbedringer med hjem til hverdagen!

Om Projektlederuddannelse

Dette kursus gennemføres over 8 dage fordelt på moduler af 3 dages varighed for de første to moulder og 2 dage for det sidste modul.

Der er ca. 1 måned mellem første og andet modul. Mellem modul 2 og 3 er der 2-3 uger.

Du modtager som del af forløbet bøger til PRINCE2 Foundation og til PRINCE 2 Agile Practitioner (begge som e-bøger) og certificering i disse to metoder er inkl. i prisen.

Eksamen & certificering

Eksamen er voucher-baseret og foregår online efter kurset, når det passer dig. Du har adgang til vores e-læring, som du kan anvende til repetition.

Dit udbytte

 • Gennem træningens cases og spil opnås erfaring med anvendelse af metode og indsigt i, hvad der er vanskeligt
 • Der arbejdes med en personlig handlingsplan med afsæt i egne styrker og svagheder som projektleder
 • To internationalt anerkendte certificeringer:
 • PRINCE2® Foundation certificering
 • PRINCE2 Agile® Practitioner certificering

Gevinster for din arbejdsplads

 • Solid fælles og ensartet tilgang til projektledelse, som er afgørende for succesfulde projekter
 • Et anerkendt projektledelsessprog, som sikrer effektivitet i projekter
 • Projektledere med større ledelsesfaglighed
 • Projektledere der kommer hjem og er klar til at anvende det lærte i praksis! De har ikke 'bare' været på et metodekursus!

Hvem er målgruppen?

Kurset retter sig mod projektledere, men er relevant for både den erfarne og den mindre erfarne. Der er dog også andre grupper, som vil have glæde af kurset:

 • Projektledere
 • Projektdeltagere
 • Dig, der ønsker at blive projektleder
 • Leder for projektledere og styregruppedeltagere

Hvad skal du kunne i forvejen?

Det er afgørende, at du har tid til at forberede dig inden modul 1 og 2. Vi anbefaler derfor, at du senest tilmeldes 3 uger inden kursusstart!

Vores planlagte projektlederuddannelser

Forårets kursus i projektledelse (8 dage) kører på følgende datoer: 7.-9. marts, 16-18. maj og 15.-16. juni. 

Efterårets kursus i projektledelse (8 dage) kører på følgende datoer: 12.-14. september, 28.-30 november og 12.-13. december. 

Bemærk, at fysiske klassekurser konverteres til onlineundervisning, hvis Corona-situationen kræver det. Har du tilmeldt dig et fysisk kursus hos os, kan du derfor regne med, at det ikke bliver aflyst med Corona-situationen som begrundelse.

september 2022

 • 09 fredag

  MET PROUD-02-2022

  Projektlederuddannelse Klassekursus

  9. september 2022 - 13. december 2022

  MetierWestergaard, Østerbro

  Folke Bernadottes Allé 45
  2100 København Ø

  Find på Google Maps

  Kurset afvikles som klassekursus med fysisk fremmøde

  Instruktør: Steen Knudsen

  Medlemspris

  DKK 26.910

  Listepris

  DKK 29.900

  Pr. deltager ekskl. moms

Tilføj deltager

Deltageren blev tilføjet

Hvad vil du gøre nu?

Der opstod desværre en fejl

close

Instruktør(er) på Projektlederuddannelse

 • Steen Knudsen
  • Steen Knudsen

  • Senior Management Consultant