Ja, det er den i aller højeste grad, hvis man som organisation vil levere succesfulde projekter. Alligevel ser vi ofte, at det at sidde i en styregruppe blive en kompetence, som alle forventes at have naturligt. Det kan man undre sig over, når vi bruger så forholdvis megen energi på lederudvikling i linieorganisationen – hvordan kan vi så overse behovet for udvikling af projektets højeste myndighed? – overse behovet for kompetente styregruppemedlemmer, som er skarpe og deres opgave bevidst.