Hvad er SAFe®? SAFe® out of the box i ServiceNow – standardfunktionalitet til at skalere agile

SAFe® out of the box i ServiceNow

ServiceNows out-of-the-box standard funktionalitet sætter dig hurtigt og nemt i stand til at understøtte din SAFe implementering med markedets førende platform.

Hvad er SAFe?

Scaled Agile Framework er det førende framework for hvordan store organisationer skalerer agile. På teamniveau er SAFe i princip det samme som Scrum; selvorganiserende teams der arbejder i korte iterationer. Men derudover adresserer SAFe både Program og Portfolio niveauerne. Program-niveauet synkroniserer op til 10-15 Scrum teams i et Agile Release Train. Portfolio-niveaut fordeler budgetter mellem Agile Release Trains, samt modner og følger op på virksomhedens store initiativer.

Et SAFe program, eller Agile Release Train (ART), består typisk af 50-125 personer, og flere danske virksomheder har 10 eller flere ARTs kørende. Når så mange mennesker skal arbejde sammen bør man selvfølgelig vælge et fælles værktøj der giver transparens på tværs af teams og organisationsniveauer. Her kommer ServiceNow på banen, med noget af det bedste out-of -the-box funktionalitet til SAFe. Alt vi viser og beskriver nedenunder understøttes af standard funktionalitet.

Læs med nedenfor, hvor vi svarer på spørgsmålet: Hvad er SAFe?

Portfolio

På portfolio-niveau er det afgørende at have et retvisende billed over virksomhedens store initiativer. I SAFe kalder vi de initiativer for Epics og vi bruger en Portfolio Kanban til at holde styr på dem. Kanban tankegangen er at visualisere de trin en Epic skal igennem og sætte klare kriterier for hvornår en Epic er klar til at rykke over i næste trin. Desuden arbejder vi med at begrænse work in progress (WIP), dvs. hvor mange Epics vi til hver tid er i gang med i hver enkelt trin. Portfolio Board, se billedet nedenunder, er en standard SAFe Portfolio Kanban, som du selvfølgelig nemt kan tilpasse til lige præcis de trin der er aktuelle i jeres virksomhed.

En Epic er et stort initiativ, som kan tage mange måneder at eksekvere, fra at de dukker op som idé til at det er afsluttet. Selve arbejdet kan foregå parallelt i adskillige Scrum teams. Derfor er det utroligt stærkt at have overblik over alt arbejde samlet et sted. Og i og med at alt er linket sammen, bliver status og forecast på en Epic opdateret i realtid, hver gang en enkelt teammedlem afslutter en lille task. Hvis vi fra Portfolio Board vil vide mere om et specifikt Epic, kan vi nemt klikke på det og få alle detaljer at vide.
Epics i ServiceNow

Program

En portfolio bliver i SAFe opdeldt i flere Agile Release Trains og en Epic bliver nedbrudt i flere Features. Dermed er vi på program-niveauet, hvor vi zoomer ind på et enkelt Agile Release Train. Det kan bestå af 10 eller flere teams og deres Program Board viser de Features de arbejder på. Lige som på Portfolio niveauet, arbejder vi med et Kanban board, hvor det gælder om at maksimere flowet af færdige features.
Program Board i ServiceNow

Et af de vigtigste events i SAFe er ”Big Room Planning” (også kaldt PI Planning). Her mødes alle deltagere i et Agile Release Train, inklusive deres stakeholders, face-to-face for at planlægge det næste Program Increment (PI). En PI er en slags fase i SAFe, dvs. en timebox på 8-12 uger. Big Room Planning varer i to dage og er en veritabel trykkoger hvor der snakkes visioner, laves planer, diskuteres problemer, allokeres budgetter og meget mere. Sidst på dag to committer sig alle teammedlemmer til en fælles plan. Big Room Planning kræver selvfølgelig meget facilitering og ikke mindst et værktøj til at holde styr på det hele. Big Room Planning-Board viser alle teams planer, sprint for sprint. Samtidigt er det vores fælles plan, hvor vi er bevidst om vores overordnede fælles mål og alle afhængigheder mellem teams.
Big Room Planning i ServiceNow

Team

Et Agile Release Train består af et antal Scrum teams som arbejder i synkroniserede sprints. Features bliver her nedbrudt i Stories og for hvert sprint planlægger og eksekverer teamet et antal Stories. Sprint Tracking Board giver overblik over det aktuelle sprint, i form af et Kanban board, hvor fokus igen er på at maksimere flow af færdige stories.
Sprint Tracking i ServiceNow

Teamets Backlog Board giver overblik over alle sprints i et Program Increment. Teamet kan se, hvad de har planlagt at lave i hvert sprint og om de har ledig kapacitet tilbage. Hvis teamet f.eks. bliver nødt til at flytte en Story til et senre sprint, vil alle teams med det samme kunne se, hvordan det påvirker dem.
Team Backlog i ServiceNow

SAFe i ServiceNow

Kort sagt har ServiceNow alt du har brug for til at værktøjsunderstøtte din SAFe transformation. Der er masser af værktøjer at vælge mellem, men der er gode grunder til at SAFe i ServiceNow passer som hånd i handske med grundtankerne i SAFe. Det er kun her, du kan:

Styre hele værdikæden i et og samme værktøj

Hele grundidéen med SAFe er at optimere hele værdikæder. Det kaldes også DevOps, hvor Development og Operations arbejder sammen i en uafbrudt værdikæde. Kæden hopper dog hurtigt af på den fine tanke i virksomheder der bruger forskellige systemer til udvikling og drift. Så, hvis I allerede bruger ServiceNow til IT Service Management er det oplagt at også styre udviklingsarbejdet her.
Desuden er ServiceNow meget mere end bare udvikling og drift. Tag f.eks. modulen Application Lifecycle Management som holder styr på hele virksomhedens løsningsportefølje. Den passer perfekt ind i SAFe tankegangen.

Sikre reel transparens over portefølje, programmer og teams

Transparens er endnu en kongstanke i SAFe. Med over 100 personer i et stort program, bestående af agile teams der hele tiden laver om i de kortsigtede planer vil gennemsigtigheden hurtigt gå tabt. Med mindre du har det rette værktøj! SAFe i ServiceNow er i sin grundstruktur bygget op således at du ikke kan undgå at bevare transparensen.
Hvis ServiceNow oven i købet allerede er kendt i organisationen, blandt andre stakeholders, bliver det endnu nemmere at bevare gennemsigtigheden. Nye metoder med nye værktøjer skaber hurtigt klaner og religioner som lukker sig selv inde. Det sker ikke på samme måde, når alle bruger samme værktøj. Du slipper for at folk skal vende sig til yderligere et værktøj, hvis de vil se, hvad der foregår.

Komme hurtigt i gang med et Minimum Viable Product og og iterer derfra

ServiceNows out-of-the-box funktionalitet svarer ikke til alle jeres behov. Det er der ikke nogen værktøjer der gør. Men, sandheden er at I ikke kender de behov endnu. Og at de vil ændre sig med tiden. Alt for mange virksomheder bruger alt for meget tid og ressourcer på at finde og tilpasse det perfekte værktøj før de går i gang. Hvis den agile tilgang har lært os noget som helst, så er det at det er bedst at hurtigt komme i gang med noget der lige passer til formålet. Dermed kan man begynde at lære mere om hvilke behov der er og hvad der virkelig skaber værdi. Samtidigt skal man bevare fleksibiliteten fra start og bygge en løsning der kan rumme ens fremtidige, endnu ukendte, behov. Her er ServiceNow, med den stærkeste platform på markedet, et sikkert bud. ServiceNows out-of-the-box funktionalitet gør at I kan komme hurtigt og nemt i gang, med et værktøj fra verdens mest innovative virksomhed: https://www.forbes.com/innovative-companies/#4bbd9fdf1d65

Kom godt i gang!

Metier er både ServiceNow- og Scaledagile-partner. Vi har konsulenter der kender begge verdner og som hurtigt og sikkert kan hjælpe jer i gang. På en Vision & Scope Workshop relaterer vi SAFe til jeres context, finder ud af, hvis og hvordan I kan bruge SAFe og, sætter mål for forbedringer og bliver klar på de gundlæggende forudsætninger. Efter Vision & Scope giver vi jer en plan for hvordan I hurtigt kommer i gang med at arbejde agilt på tværs af teams med solid systemstøtte i ServiceNow.
Kontakt os for en snak om, hvad SAFe er, hvordan man smartest understøtter SAFe værktøjsmæssigt og hvordan I kommer videre.

 

Vil du vide mere om SAFe, agile metoder og ServiceNow? Så hent vores gratis e-bog “Det agile landskab” her!

Læs mere om Scaled Agile Framework (SAFe): www.scaledagileframework.com

Om Troels Jakobsen

  • Troels Jakobsen
   • Troels Jakobsen

   • Seniorkonsulent og træner
   • Troels er Agile Coach og akkrediteret træner i SAFe® (SPC5 & RTE), samt forfatter til bogen "Scrum Done Right". Med 20 års praktisk erfaring som teknisk projektleder, konsulent og rådgiver er Troels specialiseret i agil produktudvikling, højtydende teams og agile værktøjer.