Kurser i DevOps

Vil du blive bedre til at arbejde med agil udvikling? Så er DevOps vejen for dig.  

Flere og flere organisationer begynder at arbejde med agile metoder, hvorfor en agil certificering eller kompetencer indenfor DevOps vil være en stærk investering i dine kompetencer og karriere.

Klik dig ind på de forskellige emner og find dit næste kursus.

Priser fra 6.900 kr. 

Overblik over agile retninger
 1. SAFe kurser hos MetierWestergaard

  SAFe DevOps

  Kursus i DevOps i en SAFe organisation

 2. DevOps Fundamentals kursus hos MetierWestergaard (1)

  DevOps Fundamentals

Agile metoder og agile kurser hos metierwestergaard

Hvorfor DevOps? - og hvad er DevOps?

DevOps sigter mod at skabe en mere sammenhængende og effektiv udviklings- og driftsproces, der muliggør hurtigere levering af software af høj kvalitet.

DevOps er en metodologi eller kultur inden for softwareudvikling og -drift, der sigter mod at skabe en mere smidig og effektiv proces til at udvikle, teste, levere og vedligeholde software. Navnet "DevOps" er en sammensætning af "development" (udvikling) og "operations" (drift), hvilket understreger det tætte samarbejde mellem udviklingsteam og driftsteam, som er en central del af DevOps-filosofien.

Traditionelt set har udviklings- og driftsteams ofte arbejdet isoleret fra hinanden, hvilket kunne føre til problemer som langsommelige udviklingsprocesser, manglende kommunikation, og ineffektiv drift. DevOps forsøger at løse disse problemer ved at fremme samarbejde, automatisering og agilitet gennem hele softwareleveringspipeline.

Nogle centrale principper og praksisser inden for DevOps inkluderer:

 1. Automatisering af bygge-, test- og deploymentsprocesser for at fremskynde levering og reducere fejl.
 2. Kontinuerlig integration og kontinuerlig levering (CI/CD), hvor ændringer integreres og leveres i små, hyppige iterationer.
 3. Mikrotjenester og containerisering for at gøre applikationer mere skalerbare og vedligeholdbare.
 4. Overvågning og logning af applikationer for at identificere og løse problemer hurtigt.
 5. Kulturændringer, herunder tværfagligt samarbejde, tillid og deling af ansvar.