ITIL kurser hos MetierWestergaard

Process Framework

MetierWestergaard Process Framework er et procesudviklingsværktøj, som gør dig i stand til med enkle midler at udvikle dine egne processer.

Med Process Framework kan du:

  • Udvikle procesdokumentation i tre niveauer: Proces, procedurer og arbejdsinstruktioner
  • Bundle relaterede processer, f.eks. Change, Release og Deployment
  • Versionsstyre, backup’e og gendanne procesdokumentation
  • Publicere procesdokumentationen på virksomhedens intranet

Process Framework er et plugin til Microsoft® Visio. Det er let at installere, kan læres på få minutter og kan hurtigt implementeres i hele organisationen. 

Proces 860

Process Templates

Med afsæt i best practices, bl.a. ITIL®, har vi standardiseret en lang række IT service management processer i vores procesbibliotek, MetierWestergaard Process Library. Vi kalder dem for procespakker eller process templates.

Med en procespakke eller process templates får vores kunder en nøglefærdig proces; en proces, der bygger på best practice og erfaring, og som kan fungere uden tilpasninger. Vi oplaver at mange af vores kunder starter med en procespakke, og med et minimum af tilpasning kommer de hurtigt i gang med procesdrevet IT. Når organisationens modningsniveau stiger, hjælper vi med at tilpasse processerne til den ønskede virkelighed og næste modenhedsniveau. 

Hver procespakke eller process template indeholder en proces policy, procesdokumentation i tre niveauer, selve processen, procedure og arbejdsinstruktion, rolle- og ansvarsbeskrivelser, key performance indicators og processpecifikke skabeloner.

Vi anvender også vores procespakker som afsæt for procesoptimering - altså som en reference for best practice. På den måde kan vi hurtigt lave et "sundhedstjek" for ITSM processerne i en organisation. 

På siden ser du et eksempel på procesdokumentation.

Vi anbefaler altid vores kunder at lade sig inspirere af best practice, men det er sjældent best practice er den bedste løsning at implementere direkte. Processer skal tilpasses den organisation og den virkelighed, i hvilken de skal leve. Vores konsulenter hjælper med denne tilpasning og har alle stor som de tager med i dialogen om at tilpasse processer - og i øvrigt sikre at adfærd efterfølgende ændres, så de nye processer kommer til at "leve". 

Tilbage til IT Solution oversigten.